Locatie: VVSG vzw - Inschrijven tot 24-06-2024

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG als dienstverlener voor zijn leden zijn: belangen behartigen, kennis delen, netwerken bouwen en visieontwikkeling over het lokale bestuur. 

Heb jij een hart voor lokale besturen en gezinsopvang? Dan is werken voor VVSG zeker iets voor jou.

 

De functie?

In het kader van VIA 6 beslisten de sociale partners om in te zetten op ondersteuning op de werkvloer, gecombineerd met pedagogische omkadering. Om dit te realiseren worden er verschillende pedagogische coaches aangeworven met de subsidie die VIA 6 hiervoor voorziet. I.h.k.v. VIA 6 gaat ook de VVSG op zoek naar 3 pedagogisch coaches voor verschillende regio’s.

De “pedagogisch coach” staat in voor de coaching en ondersteuning op de werkvloer van kinderbegeleiders gezinsopvang baby en peuter. Samen met de kinderbegeleiders realiseert de pedagogisch coach de pedagogische kwaliteit op de werkvloer.

De pedagogisch coach werkt samen met de kinderbegeleiders in de kinderopvang, voert verzorgende en pedagogische taken uit, gaat mee in gesprek met ouders en begeleidt zowel het team als de individuele begeleiders in het pedagogisch handelen. Daarbij is het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen steeds het uitgangspunt. Dit zorgt niet alleen voor meer handen op de vloer, maar ook voor een toevoeging van pedagogische deskundigheid wat de kwaliteit van de kinderopvang sterk ten goede komt.

Als pedagogisch coach word je ook deel van dienst Opgroeien en Ontwikkelen en rapporteer je aan de teamcoach pedagogische coaches gezinsopvang.

 

Takenpakket

 • Je bent het vaste gezicht voor een aantal organisatoren gezinsopvang. Je staat in voor de begeleiding van de kinderbegeleiders aangesloten bij deze organisator gezinsopvang. 
 • Je werkt samen met de verantwoordelijke periodiek een plan van aanpak uit voor de organisatie. Het plan van aanpak vertrekt van de noden van de kinderbegeleiders en is afgestemd op de organisator. 
 • Je werkt samen met de kinderbegeleiders in de kinderopvang, voert verzorgende en pedagogische taken uit, gaat mee in gesprek met ouders en begeleidt zowel het team als de individuele begeleiders in het pedagogisch handelen. 
 • Je ondersteunt kinderbegeleiders die opstarten in een nieuwe locatie kinderopvang. 
 • Op vraag van verantwoordelijken en kinderbegeleiders geef je ondersteuning bij pedagogische adviesvragen door mee te helpen op de werkvloer en de kinderbegeleider te coachen. 
 • In overleg met de verantwoordelijke(n) organiseer je reflectiemomenten op maat van de kinderbegeleiders over pedagogische thema’s. Vervolgens ga je inhoudelijk en procesmatig de kinderbegeleiders ondersteunen tijdens huisbezoeken. 
 • Je ondersteunt kinderbegeleiders na een inspectiebezoek om tekorten en aandachtspunten weg te werken. 
 • Je werkt samen met andere pedagogische coaches instrumenten uit om competenties van kinderbegeleiders te versterken. 
 • Je werkt oplossingsgericht vanuit een waarderende en coachende benadering. 
 • Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders aanreiken. Bij de keuze van methodieken/ werkwijzen wordt rekening gehouden met de leerstijl en eigenheid van de kinderbegeleiders. 
 • Je werkt samen met andere pedagogische coaches en stemt de werking/aanpak op elkaar af. 
 • Je evalueert en brengt verslag uit aan de coördinator over de effecten van jouw handelen op de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.Profiel

 • Je behaalde een bachelor- of masterdiploma, bij voorkeur in de menswetenschappen, dat je helpt om bovenstaand takenpakket tot een goed einde te brengen. 
 • Je hebt ervaring in de kinderopvangsector en bent vertrouwd met de pedagogische competenties, nodig in het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. 
 • Je beschikt over een coachende en waarderende houding van waaruit je een positieve feedbackcultuur en een veilige leeromgeving kan scheppen.  
 • Je hebt oog voor het detecteren van groeikansen en ondersteuningsnoden binnen het team en enthousiasmeert kinderbegeleiders om samen leeropportuniteiten te benutten zodat competenties en kennis groeien. 
 • Je kan het gedrag van kinderen en kinderbegeleiders observeren, interpreteren en expliciteren. 
 • Je bent in staat om op een laagdrempelige manier een vertrouwensrelatie op te bouwen en te behouden met de kinderbegeleiders. 
 • Je hebt aandacht voor alle belanghebbenden in de kinderopvang (ouders, kind, buurt, team, organisatie) en stemt jouw werking af op de werking van het organiserend bestuur, in tandem met de verantwoordelijke en het team.  
 • Je bent iemand die zowel zelfstandig als in teamverband goed kan functioneren waarbij je je eigen werk vlot kan plannen en organiseren.  
 • Je neemt initiatief om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden tot verbetering en staat open voor verandering. 
 • Je beschikt over een grote flexibiliteit 
 • Je kan vlot overweg met courante ICT-toepassingen. 
 • Je bent stressbestendig. 
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren). Vraag dit tijdig aan bij de dienst bevolking van je gemeente. 
 • Je beschikt over een rijbewijs B en hebt een wagen ter beschikking.

 

Wat bieden we jou?

 • De verloning gebeurt op bachelor niveau. Het minimum bruto startsalaris aan nul jaar anciënniteit bedraagt € 3077,28 en wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen. 
 • Plaats van tewerkstelling is Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Als pedagogisch coach word je tewerkgesteld bij de onthaalouders over jouw regio heen. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. Er is ondersteuning en coaching voorzien om je als coach verder te ontwikkelen. 
 • De mogelijkheid om samen te werken in een dynamisch team van pedagogische coaches die ondersteund worden door een teamcoach. 
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren.

 

Interesse?

Stel je kandidaat voor deze procedure door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan Probis via https://probis.be/vacatures/ en dit voor 25 juni.

De selectieprocedure bestaat uit:

          1.       Een digitaal verkennend gesprek op 27 juni (vanaf 18u15)

          2.       Een selectiegesprek (met voorbereidende opdracht) op 23 juli en/of 5 augustus in Huis Madou.

Gelieve deze data alvast vrij te houden.

Meer info over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Ann De Smaele, teamcoach, via ann.desmaele@vvsg.be .

Voor meer informatie over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke van VVSG, via ann.boterberg@vvsg.be .

In de selectieprocedure zullen we deskundig begeleid worden door Probis. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Moons, via shanamoons@probis.be of 0472 33 71 96.