Locatie: VVSG - Inschrijven tot 24-06-2024

 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, hulpverleningszones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Heb jij een hart voor lokale besturen en kinderopvang? Dan is werken voor VVSG zeker iets voor jou!


Over de functie

De collega’s van team Opgroeien en Ontwikkelen zijn op zoek naar mentoren groepsopvang. 

De Vlaamse regering besliste recent extra budget in te zetten om de kinderopvang te versterken door de kindratio (d.i. het aantal kinderen per kinderbegeleider) te verlagen. Dit betekent dat extra gekwalificeerde kinderbegeleiders tewerkgesteld kunnen worden.  

Gelet op de huidige krapte op de arbeidsmarkt zal er extra ingezet moeten worden op zij-instroom, ook van personen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt en niet-beroepsactieven. Er is bijgevolg een overgangsperiode voorzien om te komen tot meer gekwalificeerde kinderbegeleiders.

Om deze niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders te ondersteunen in hun traject tot het behalen van de kwalificatie en het bevorderen van de taalkennis Nederlands, worden hiervoor tijdens deze overgangsperiode extra mentoren ingeschakeld met specifieke projectsubsidies.  

VVSG is op zoek naar 4 VTE mentoren groepsopvang in gans Vlaanderen en Brussel die bij haar leden kinderopvang met vergunning groepsopvang baby’s en peuters de kinderbegeleiders in een actief kwalificerend traject zullen ondersteunen. 


Takenpakket

 • Je trekt kandidaat kinderbegeleiders aan en screent hen op hun competenties van de beroepskwalificatie en hun kennis Nederlands 
 • Je begeleidt en ondersteunt niet-gekwalificeerde kinderbegeleiders in hun kwalificerend traject op maat: 
  • Je brengt de start en de te verwerven competenties van de kinderbegeleiders in kaart. 
  • Je werkt samen met de kinderbegeleiders een traject op maat uit. Door middel van dit traject verwerft elke kinderbegeleider de nodige competenties.  
  • Je voert deze ondersteuning ter plaatse bij de verschillende kinderbegeleiders uit  
  • Je werkt met de inhouden die de kinderbegeleiders aanreiken. Bij de keuze van methodieken/ werkwijzen hou je rekening met evidence based resultaten van onderzoek en eigenheid van de kinderbegeleiders. 
  • Je werkt hierbij oplossingsgericht vanuit een coachende rol, inhoudelijk afgestemd en in dialoog met de organisator kinderopvang, de aanbieder van de opleiding en het EVC testcentrum 
  • Je organiseert en begeleidt het werkplekleren, de stage en de mogelijkheden om kennis Nederlands te ontwikkelen.  
  • Je bevordert de samenwerking tussen de opleiding, de werkplek, de kinderbegeleider en met andere relevante actoren.  
  • Je leidt toe naar reguliere tewerkstelling in de kinderopvang.  
  • Je werkt samen met andere mentoren en stemt jullie werking/aanpak op elkaar af  
  • Je staat in voor het correct administratief registeren van de lopende ondersteuningen naar een kwalificatie 
  • Je brengt transparant en tijdig verslag uit (obv kwantitatieve en kwalitatieve registratie) 
  • Je neemt deel aan professionaliseringsinitiatieven en overlegmomenten die in dit project worden opgezet en deelt eigen inzichten met andere mentoren 


Ben jij de nieuwe collega die wij zoeken?

Je hebt een goede basis opgebouwd via studie (bachelor- of masterdiploma) – bij voorkeur in de menswetenschappen. Gelijkwaardige competenties opgebouwd door relevante ervaring nemen we zeker ook mee in rekening.

Daarnaast wordt jouw profiel gekenmerkt door onderstaande competenties: 

 • Een eerste ervaring in de kinderopvangsector is een pluspunt. Je bent vertrouwd met de pedagogische competenties die nodig zijn in het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. 
 • Je beschikt over een coachende en waarderende houding en bent in staat om ook zelf vorming te geven. 
 • Je bent vanuit studie of ervaring vertrouwd met competentiemanagement. Hierdoor kan je de noden inzake competentieversterking bij de kinderbegeleider observeren en vanuit deze observatie een analyse maken en een traject op maat ontwikkelen en aanbieden. 
 • Je creëert continue leeropportuniteiten voor de kinderbegeleider, wat helpt in de groei van kinderbegeleiders hun competenties en kennis. 
 • Je bent iemand die zowel zelfstandig als in teamverband goed functioneert. 
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B en hebt een wagen ter beschikking zodat je je kan verplaatsen naar onze leden.


Wat bieden we jou?

 • Een voltijdse of deeltijdse overeenkomst (100% of 80%) van bepaalde duur tot en met 31/12/2025, mogelijk te verlengen met één jaar. 
 • De verloning gebeurt op bachelor niveau. Het minimum bruto startsalaris aan nul jaar anciënniteit bedraagt € 3077,28 (voor een voltijdse betrekking) en wordt aangevuld met een aantrekkelijk pakket aan voordelen (woon-werkverkeer, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, gsm-abonnement, …), in combinatie met een flexibele werkregeling (o.a. thuiswerk) zodat je werk en privé makkelijk op elkaar kan afstemmen.  
 • Plaats van tewerkstelling in Huis Madou, een moderne en aangename werkomgeving; en een ontmoetingsplek in hartje Brussel. 
 • Je wordt warm onthaald bij je start en wordt daarna ondersteund in je verdere groei in de job. 
 • Een grote zelfstandigheid om zelf – binnen de gestelde doelen – het werk praktisch te organiseren, maximaal afgestemd met de kinderbegeleider en organisator. En met ruimte voor thuiswerk. 
 • Je komt terecht in een werkomgeving en team waar een open geest, professionaliteit en vertrouwen samengaan. 
 • Een terbeschikkingstelling behoort tot de mogelijkheden en zien wij als een win-win. Ben je tewerkgesteld binnen een lokaal bestuur en op zoek naar een nieuwe tijdelijke uitdaging, dan moedigen wij je aan om te solliciteren. 


Interesse?

Stel je kandidaat voor deze procedure door je CV en motivatiebrief te bezorgen aan Probis via https://probis.be/vacatures/ en dit voor 25 juni.

De selectieprocedure bestaat uit:

 1. Een digitaal verkennend gesprek op 27 juni 2024 (vanaf 18u15)
 2. Een selectiegesprek (met voorbereidende opdracht) op 23 juli en/of 5 augustus in Huis Madou.

Gelieve deze data alvast vrij te houden.


Meer info

 • over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Ann De Smaele, teamcoach, via ann.desmaele@vvsg.be
 • over de werving- en selectieprocedure en loon- en arbeidsvoorwaarden, contacteer Ann Boterberg, selectieverantwoordelijke van VVSG, via ann.boterberg@vvsg.be .

In de selectieprocedure zullen we deskundig begeleid worden door Probis. Voor vragen over de selectieprocedure kan je terecht bij Shana Moons, via shanamoons@probis.be of 0472 33 71 96.