Locatie: Veneco - Inschrijven tot 30-11-2023

 

contract onbepaalde duur            voltijds            master            A1                 

 

Veneco zoekt een stafmedewerker wonen die samen met een team van collega’s inzet op het realiseren van een duurzaam woonbeleid.

Je ondersteunt de gemeenten in hun rol als regisseur van het lokaal woonbeleid en staat in voor de praktische en inhoudelijke ondersteuning van de lokale besturen. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidiedossiers en krijgt de mogelijkheid om nieuwe projectideeën rond wonen, en bij uitbreiding gelinkt met klimaat en energie, uit te werken, op te starten en uit te voeren. Deze projecten worden opgezet in samenwerking met de deelnemende gemeenten, experts en andere stakeholders binnen de beleidsdomeinen wonen, klimaat en energie. De projecten zetten in op een dienstverlening naar de burger en/of de deelnemende gemeentebesturen.

Geïnteresseerd? Lees meer in de vacature