Locatie: Veneco - Inschrijven tot 04-12-2019

 

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent. Veneco is vooral actief op het vlak van ontwikkeling van bedrijventerreinen, stedenbouw en projecten van kernvernieuwing. Veneco faciliteert intergemeentelijke samenwerking en is actief op regioniveau. 

Sinds begin 2018 heeft Veneco een intergemeentelijke handhavingscel. Die helpt de gemeenten om bouw- en milieumisdrijven aan te pakken. Na stijgende vraag van de gemeenten, breidt Veneco de cel uit.


Omschrijving functie

Je helpt de gemeenten om misdrijven tegen de ruimtelijke ordening aan te pakken. Colleges van burgemeesters en schepenen stellen je daartoe aan als verbalisant ruimtelijke ordening.
Je werkt nauw samen met de huidige stafmedewerker, de gemeenten, politie en andere handhavers.
Je bouwt actief kennis en expertise uit inzake handhaving ruimtelijke ordening. 
Je werkt vanuit de kantoren van Veneco in Destelbergen. 


Takenpakket

 • Je ontvangt meldingen van lokale besturen over misdrijven tegen de ruimtelijke ordening of milieumisdrijven, gaat na of die terecht zijn, en overtuigt de betrokkenen om te herstellen. 
 • Je voert daarbij diverse officiële handhavingstaken uit: waarschuwen, aanmanen, vaststellen ter plaatse, nemen van bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen. 
 • Je sensibiliseert en informeert eigenaars en bouwheren omtrent misdrijven. 
 • Je volgt nauwlettend het omgevingsrecht nl. de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en milieu.

    
Algemene vereisten

 • Je bent in het bezit van rijbewijs B 
 • Je slaagt in de selectieproeven 
 • Avond- en weekendvergaderingen zijn mogelijk.


Profiel – kennis

 • Je beschikt over een bachelor-diploma, bij voorkeur relevant voor deze functie, of gelijkwaardig door ervaring. 
 • Je hebt kennis van het omgevingsrecht. 
 • Je hebt kennis van de werking van lokale besturen.


Profiel – vaardigheden en attitudes

 • Je kan uitstekend overtuigen, zowel mondeling als schriftelijk. 
 • Je bent organisatorisch sterk, je stelt eigen objectieven.
 • Je bent actief in het nemen van initiatieven, het geven van adviezen en informatie. 
 • Je kan situaties en problematieken analyseren, syntheses maken en rapporteren.


Ons aanbod

 • Een boeiende uitdaging binnen een intercommunale in expansie. 
 • Een aangename werksfeer in een dynamisch team. 
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur. 
 • Een competitief verloningspakket met diverse extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en GSM.


Procedure

Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatiebrief van de kandidaat. 
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een schriftelijke en mondelinge proef. Bij deze proef wordt de kennis en motivatie van de kandidaten getoetst aan het verwachte takenpakket en het functieprofiel.
Daarna worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor inhoudelijke en psychotechnische proeven via een extern bureau.
Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de Raad van Bestuur van Veneco de kandidaat aan in de functie.


Interesse?

CV & motivatie vóór 4-12-2019 naar:
Veneco
Mevrouw Sofie Vandelannoote
Algemeen directeur
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
E-mail: info@veneco.be
www.veneco.be Tel: 09/251.22.22