Locatie: Stad Vilvoorde - Inschrijven tot 18-08-2019

 

Jobtype 

dienst Openbaar Domein en Mobiliteit
A1a-A3a, voltijds, contractueel

Vilvoorde is een aangename stad-aan-het-water waar het gezellig wonen en werken is. De stad is een jonge en dynamische stad die heel wat uitdagingen kent op vlak van mobiliteit. Voor haar dienst Openbaar Domein en Mobiliteit is de stad Vilvoorde op zoek naar een mobiliteitsambtenaar. Als mobiliteitsambtenaar zal je mee vorm geven aan de verbetering van de  verkeersleefbaarheid en een verhoging van de verkeersveiligheid van de stad. In overleg met verschillende actoren, zoals burgers, politie, de hogere overheid en het college van burgemeester en schepenen werk je een duurzaam mobiliteitsbeleid uit. Jouw inzicht en betrokkenheid zorgen voor oplossingen voor diverse mobiliteitsknelpunten. Met een gestructureerde aanpak en sterke communicatievaardigheden werk je naar een breed gedragen mobiliteitsbeleid toe.  

Meer info: contacteer Geert Conaerts, afdelingshoofd Ruimte en Planning, tel: 02/255 47 59, geert.conaerts@vilvoorde.be 
Interesse? Solliciteer uiterlijk op 18 augustus 2019 via https://www.jobsolutions.be/register/3882

 

Profiel

Je bent in het bezit van minstens een masterdiploma, bij voorkeur functiegericht of je zal dit behalen binnen een termijn van 6 maanden na deelname aan de selectie. In dit geval stuur je een studiebewijs in.  Ben je niet in het bezit van een masterdiploma maar heb je wel interesse en bij voorkeur een ruime ervaring in het werkdomein, dan kan je deelnemen aan de selectieprocedure als je slaagt voor een niveau- en capaciteitstest. Buitenlandse diploma’s worden in aanmerking genomen als ze vergezeld zijn van een gelijkstellingsbewijs (zie www.ond.vlaanderen.be/naric/). Je voldoet  aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1 art.595).
Je kan uitstekend communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.

 

Aanbod

Weddeschaal niveau A1-A3a
Minimale bruto beginwedde: 3.107,98 euro/maand (voltijds functie). 
Ervaring uit de openbare sector wordt volledig overgenomen en relevante werkervaring uit de privésector of als zelfstandige kan onbeperkt meegenomen worden.
De wedde wordt vermeerderd met vakantiegeld, eindejaarstoelage en maaltijdcheques.
Eveneens gratis woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer; fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. De Vilvoordse Personeelskaart bied  je een aantal voordelen aan: gratis lidmaatschap bibliotheek Vilvoorde, 24 gratis zwembeurten in het stedelijk zwembad ‘t Zeepaardje, gratis vissen op de visvijver in Hanssenspark, korting bij aankoop van losse tickets in cc Het Bolwerk, gratis naar de film bij aankoop van een abonnement in cc Het Bolwerk.
Interessante verlofregeling en werktijden waardoor een evenwichtige combinatie van vrije tijd/gezin en werk mogelijk is.


Kandidatuurstelling

Uiterlijk op 18 augustus 2019 via: https://www.jobsolutions.be/register/3882 of via de website www.vilvoorde.be of te verzenden aan het college van burgemeester en schepenen, Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, of tegen ontvangstbewijs af te geven op de dienst Personeel. De kandidatuurstelling omvat een curriculum vitae, een kopie van je diploma en motivatiebrief. Indien je de bewijsstukken niet kunt voorleggen, word je kandidatuur niet aanvaard. 

 

Selectieprocedure

De selectiedatum moet nog vastgesteld worden.
Indien er veel kandidaten zijn kan een preselectie georganiseerd worden. Deze preselectie is eliminerend.

  • De schriftelijke proef omvat een competentieproef en/of een gevalstudie. Indien nodig, worden op voorhand (wet)teksten bezorgd of is er tijdens de proef informatie consulteerbaar. Het is ook mogelijk dat er een schriftelijke voorbereiding gevraagd wordt, die dan tijdens de mondelinge proef wordt toegelicht aan de juryleden. Wie slaagt (= minstens 50% van de punten), wordt uitgenodigd voor het volgende gedeelte. 
  • Het psychotechnisch gedeelte of het assessment bevat verschillende onderdelen al naargelang de vereiste competenties. Het resultaat is geschikt of niet geschikt. Wie geschikt bevonden is, wordt uitgenodigd voor de mondelinge proef. 
  • De mondelinge proef peilt naar de motivatie er worden een aantal competenties bevraagd of de schriftelijke voorbereiding wordt verder bevraagd. Ook voor dit onderdeel moet minstens 50% van de punten behaald worden.

Voor beide proeven samen, schriftelijk en mondeling, moet minstens 60% van de punten behaald worden om geslaagd te zijn. Indien meerdere kandidaten geslaagd zijn, wordt er een bindende wervingsreserve opgesteld. De volgorde op deze wervingsreserve, wordt bepaald door het aantal behaalde punten.
De inhoud en de vragen van het examenprogramma, wordt opgesteld door een externe jury, ondersteund door de algemeen directeur.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds bekomen worden op de dienst Personeel, AC Mattenkot, Lange Molensstraat 44, 1800 Vilvoorde, telefoon 02 255 79 48 of sollicitaties@vilvoorde.be .


Taakomschrijving

zie bijlage en https://www.poolstok.be/vacatures/mobiliteitsambtenaar-54938.