Locatie: Stad Sint-Niklaas - Inschrijven tot 18-02-2020

 

Wat de job inhoudt

Ben je dynamisch, flexibel, niet vies van een uitdaging, werk je graag in team en spreken evenementen je aan? Kijk dan even naar deze vacature! De stad Sint-Niklaas organiseert evenementen zoals de Vredefeesten, Stad van de Sint en Sint-Niklaas Wintert en ondersteunt organisatoren die in onze stad fijne evenementen willen opzetten. Een team van tien medewerkers staat daarvoor in en om dat team te versterken, zoeken we momenteel een voltijds deskundige evenementen (onbepaalde duur). Je staat in samenwerking met een tweede deskundige in voor de ondersteuning van private organisatoren, de productie en promotie van eigen evenementen en ondersteunt het evenementenbeleid van de stad.

 

Wie we zoeken?

Op dinsdag 18 februari 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): 

 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling) 
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling) 
 • je bent van onberispelijk gedrag 
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur). 
 • je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig 
 • je slaagt voor de selectieproeven.


Wat we bieden?

 • Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). 
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer     
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan 
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
 • interessante verlofregeling 
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen. Minimum maandloon:  
  • met 0 jaar anciënniteit: 2 486,38 EUR bruto 
  • met 12 jaar anciënniteit: 2 887,51 EUR bruto 
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be
 • Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores.  Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld. 


Examenprogramma

Je slaagt voor selectieproeven met volgend programma: 

 • een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken. 
 • Praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan. 
 • Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 procent van de punten behalen. In totaal moet je gemiddeld 60 procent van de punten behalen.


Interesse?

Schrijf je in tot en met dinsdag 18 februari 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E  vacatures@sint-niklaas.be of T  03 778 31 22. 

Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele voorkeur of afkomst.


Bijlagen

 

Extra

Binnen deze werving zoeken we tevens een tijdelijke halftijdse deskundige evenementen ter ondersteuning van de Euromarkt 2021, van september 2020 tot en met december 2021.

 

 

Meer info

Solliciteer nu