Locatie: Stad Sint-Niklaas - Inschrijven tot 02-12-2020

 

Wat de job inhoudt

Op vlak van ruimtelijke planning speelt Sint-Niklaas een regionale pioniersrol. Wil jij Sint-Niklaas mee uitbouwen als lobbenstad waarin groenblauwe vingers vanuit het open ruimtegebied de basis vormen voor een leefbare en klimaatbestendige stad? Deze strategische visie legt het juiste evenwicht tussen verdichting en vergroening. Het schept kansen voor fietsers, de bedrijvige kern, beleving en recreatie. Heb jij ook hoge ambities om in een gedreven en multidisciplinair team samen de stad van morgen te maken?

Data selectie

 • Deel 1 bestaat uit schriftelijke proeven – thuisopdracht.
  • de thuisopdracht wordt verstuurd per mail aan de kandidaten: donderdag 10 december 2020
  • indienen via mail: maandag 14 december 2020 ten laatste vóór 9.00 uur.
 • Deel 2 persoonlijkheidslijsten – online - niet eliminerend
 • Deel 3 is het interview dat gaat door begin 2021, tijdens de kantooruren.

Wie we zoeken

Op woensdag 2 december 2020 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving): 

 • Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling) 
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling) 
 • je bent van onberispelijk gedrag 
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten 
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur). 
 • Je hebt een masterdiploma dat toegang geeft tot inschrijving tot het register van ruimtelijke planners cf. besluit van de Vlaamse regering van 5/5/2000 met latere wijzigingen 
 • je slaagt voor de selectieproeven.

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt 

 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken; 
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de
helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de
kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.


Wat we bieden

 • Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract). 
 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer 
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan 
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio 
 • interessante verlofregeling 
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen. Minimum maandloon: 
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto 
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13 EUR bruto 
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be
 • Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Interesse?

Schrijf je in tot en met woensdag 2 december 2020 op www.sint-niklaas.be of mail naar vacatures@sint-niklaas.be of bezorg je inschrijvingsformulier met een kopie van je diploma + cv en motivatiebrief t.a.v. algemeen directeur, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas.


Voor meer inlichtingen kan je terecht op de dienst HR, E vacatures@sint-niklaas.be of
T 03 778 31 22 – 0470 90 13 38.


Wil je weten hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens? Dat lees je op www.sint-niklaas.be/privacy

Stad en OCMW Sint-Niklaas vinden je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, geslacht, seksuele
voorkeur of afkomst.


 

Meer info

Solliciteer nu