Locatie: Stad Mechelen - Inschrijven tot 27-07-2021


Mechelen is een dynamische stad met interessante en complexe infrastructuurprojecten en heel wat ambitie op vlak van ruimtelijke planning en stadsontwikkeling. Het is een stad die verdicht en vergroent en voor stedelijke uitdagingen staat. 

De Afdeling Projecten en Planning bouwt mee aan die stad van de toekomst. Ze creëert de ruimtelijke basis en de ontwikkelingsvoorwaarden voor stadsontwikkelingsprojecten, én volgt en/of coördineert deze projecten van A tot Z. Daarbij wordt een integrale aanpak vooropgezet: aandachtspunten vanuit verschillende disciplines (ruimtelijke planning, mobiliteit, publieke ruimte, economie, natuur-en groenontwikkeling, sociale cohesie,…) worden geïntegreerd in deze projecten. Daarnaast stelt de Afdeling beleids- en actieplannen op, maakt het beleidsinstrumenten op en verleent ze advies over alle vraagstukken m.b.t. ruimtelijke planning, mobiliteit en publieke ruimte.

We zoeken een gedreven kandidaat die de projectcoördinatie van verschillende bouwblok- en gebiedsontwikkelingen op zich neemt. Wil je meebouwen aan de stad van morgen? Dan is deze afwisselende en uitdagende job iets voor jou!

Zie www.mechelen.be/stadsvernieuwing voor achtergrondinformatie.


Wat doe je als Projectcoördinator Stadsontwikkeling?

 • Je voert de projectregie over complexe en omvangrijke stadsontwikkelingsprojecten; 
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie, de planning, het budget, de voortgang en de resultaten; 
 • Je pleegt overleg met andere stadsdiensten, overheden, organisaties en private partners; 
 • Je vertaalt maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en vervolgens in projectdefinities voor de ontwikkeling van sites; 
 • Je stuurt de opmaak van een reglement voor de stedenbouwkundige ontwikkelingskost (SOK) mee aan; 
 • Je treedt op als vertegenwoordiger van de stad bij verschillende overlegmomenten en fungeert als aanspreekpunt voor derden.


Wat verwachten we van jou? 

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma;  
 • Je hebt ervaring met projectmanagement (organisatie van projecten, aansturen van planprocessen,…); 
 • Je hebt kennis van wetgeving overheidsopdrachten en PPS-regelgeving; 
 • Kennis van vastgoedrekenen is een pluspunt 
 • Je bent initiatiefgericht en besluitvaardig; 
 • Je bent in staat om zowel in groep als zelfstandig, projectmatig te werken, problemen te onderkennen en oplossingen uit te werken met een professionele en hands-on aanpak; 
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een soepele werkhouding; je stelt je flexibel op; 
 • Je beschikt over de noodzakelijke communicatieve vaardigheid, het empathisch vermogen en de nodige assertiviteit om ingewikkelde en gevoelige thema’s, situaties en beslissingen met zeer diverse partners te bespreken; 
 • Je handelt discreet wanneer je omspringt met vertrouwelijke informatie.


Wat mag jij verwachten? 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op niveau A1a-2a.  
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar. 
  • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3.170,07 per maand. 
  • Bruto loon met 10 jaar anciënniteit in de privésector  € 4.105,86 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk


Interesse? 

Stuur je motivatiebrief en CV ten laatste op 27/07/2021 naar aanwervingen.stad@personeelmechelen.be. Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.


De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12) De selectieprocedure bestaat verder uit 2 onderdelen: 

 • Casus-opdracht 
 • Selectiegesprek 

De selectiegesprekken gaan virtueel door (via Microsoft Teams) eind augustus/ begin september. 


Meer info

Meer info

Solliciteer nu