Locatie: Stad Mechelen - Inschrijven tot 09-05-2021

 

Mechelen is een belangrijke historische centrumstad met meer dan 85.000 inwoners, in het hart van Vlaanderen. Mechelen is uitgegroeid tot een (be)leefbare stad die op een duurzame, creatieve en kwaliteitsvolle wijze omgaat met zijn ruimte, patrimonium en leefmilieu. Binnen de afdeling Projecten en Planning wordt er gewerkt aan het realiseren van een aantrekkelijke en veilige leefomgeving en een bereikbare stad. De afdeling maakt deel uit van de directie Integraal Stedelijk Beleid en bestaat uit vier grote pijlers: Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning, Publieke Ruimte en Mobiliteit. Het stadsbestuur heeft Mobiliteit tot één van de drie speerpunten van deze legislatuur uitgeroepen zodat de komende jaren op alle vlakken binnen dit thema baanbrekende stappen gezet kunnen worden. Zie https://makers.mechelen.be voor achtergrondinformatie.


Wat doe je als Projectcoördinator Mobiliteit?

 • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van de mobiliteitsaspecten van ruimtelijke en stedenbouwkundige studies (o.a. stedenbouwkundige ontwerpen voor grote deelgebieden, bouwprojecten, openbaar domein, e.d.) 
 • Je bepaalt mee de mobiliteitsvisie (zowel op niveau van de stad als op niveau van de regio) en vertaalt maatschappelijke en bestuurlijke evoluties en verwachtingen in beleidsvoorstellen en meerjarenplannen 
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, de planning, het budget, de voortgang van dossiers rond mobiliteit, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid 
 • Je verricht studies en formuleert voorstellen, adviezen en instructies i.v.m. mobiliteit zodat voor iedereen een vlot en veilig verkeer gegarandeerd wordt 
 • Je pleegt overleg met andere diensten, organisaties en externen en brengt advies uit inzake mobiliteitsbeleid 
 • Je volgt de technologische, duurzame en maatschappelijke evoluties op het vlak van mobiliteit op en verwerkt deze in nieuwe voorstellen en projecten


Wat verwachten we van jou? 

 • Niveau A: universitair (master of licentiaat) of gelijkgesteld diploma (basisdiploma van tweede cyclus), diploma van het hoger onderwijs van het lange type 
 • Je beschikt over een grondige kennis van de wetgeving en reglementering inzake verkeer en mobiliteit. Kennis van stedenbouw en ruimtelijke ordening is een pluspunt. 
 • Je kan creatieve, duurzame en multimodale oplossingen voor verkeers- en mobiliteitsvraagstukken uitdenken en uitwerken 
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een soepele werkhouding, die toelaat je aan te passen aan wisselende opdrachten die correct, ordelijk en stipt en met het nodige doorzettingsvermogen worden afgewerkt 
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden die toelaten projecten te coördineren en planprocessen aan te sturen 
 • Je bent initiatiefgericht en besluitvaardig 
 • Je bent dynamisch en deinst niet terug om out of the box te denken 
 • Je bent in staat om zowel in groep als zelfstandig, projectmatig te werken, problemen te onderkennen en oplossingen uit te werken 
 • Je beschikt over de noodzakelijke communicatieve vaardigheid, het empatisch vermogen en de nodige assertiviteit om complexe en gevoelige thema’s, situaties en beslissingen met zeer diverse partners te bespreken


Wat mag jij verwachten? 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur op niveau A1a-2a.  
  • Dit betreft een mobiliteitsproject tot en met eind 2024. Tijdens het project gaan we op zoek naar extra financiering. Indien geen extra budget (of een nieuwe functie) gevonden wordt, wordt de samenwerking stopgezet 
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor een maximumperiode van 10 jaar. 
  • Bruto aanvangsloon zonder anciënniteit € 3.170,07 per maand. 
  • Bruto loon met 10 jaar anciënniteit in de privésector  € 4.105,86 per maand.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, mogelijkheid tot thuiswerk 
 • Lees ook de 5 redenen om voor Mechelen te werken en de verhalen van onze collega’s.


Interesse? 

Stuur je CV en motivatiebrief ten laatste op 09/05/2021 naar aanwervingen.stad@mechelen.be. Alle kandidaten krijgen van ons antwoord via email, kijk dus zeker je spam / ongewenste mail na als je een paar dagen voor de selectiedatum nog niets van ons hebt gehoord.
De selectie start met een CV-screening. Enkel de kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor de selectie. (maximum 12) De selectieprocedure bestaat verder uit 2 onderdelen:

 • casusopdracht 
 • sollicitatiegesprek

De gesprekken gaan virtueel door via Microsoft Teams op 17/05/2021 (PM) OF 18/05/2021 (PM). Houd deze data alvast vrij in je agenda.


Meer info