Locatie: Stad Kortrijk - Inschrijven tot 19-06-2024

 

Zin om een team te enthousiasmeren en mee te nemen in tal van uitdagingen? Interesse in het beleidsdomein openbare netheid en afvalbeleid? Klaar om dit beleid te realiseren met diverse technische ploegen? Aarzel niet, we staan klaar om je te ontmoeten.


De job in het kort
Je geeft leiding aan een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het net houden van onze publieke ruimte. Je coacht en begeleidt hen in het behandelen, uitvoeren en opvolgen van inhoudelijk en organisatorisch opdrachten met als doel de ambities van het beleid te realiseren. 

Je bent een geboren people manager, die ook een duurzame strategie kan uitwerken en op een gedragen manier veranderingen in de werking van het team kan doorvoeren. Als operationeel manager werk je nauw samen met een inhoudelijk expert en vertaal je het uitgestippelde beleid naar de werkvloer en je volledige team. Je stuurt als leidinggevende rechtstreeks 6 personen aan, waaronder ook 2 leidinggevende exploitatieverantwoordelijken.


In welk team kom je terecht? 
Team Nette Stad is een onderdeel van de directie Ruimte. Het team speelt een centrale rol in het realiseren van de ambities van de stad op vlak van netheid en afvaldienstverlening. Het team omvat een 80-tal medewerkers en bestaat uit 2 subteams:

  • Nette Stad openbaar domein is verantwoordelijk voor het dagdagelijks proper houden van de stad (vegen, vuilnisbakken en bladkorven plaatsen en ledigen, locaties onkruidvrij houden, ...) op basis van een structureel onderhoudsprogramma, meldingen en de activiteitenkalender van diverse diensten.  Het subteam Nette Stad openbaar domein geeft ook mee het toekomstig omgevingsbeleid vorm en ondersteunt gerichte campagnes (voorbeeld rond thema’s zoals hondenpoep, peuken, …). 
  • Afval en Logistiek is verantwoordelijk voor de afvalophaling (van huisvuil, bedrijfsvuil, groenkar), recuperatie van afval (uitbating van 2 recyclageparken, mobiel recyclagepark en compostpaviljoenen) en logistieke ondersteuning (magazijnbeheer en exoten- en ongediertebestrijding).  Het subteam Afval en Logistiek geeft ook mee het toekomstig omgevingsbeleid vorm; er is hiervoor een nauwe samenwerking met IMOG.


Ik ben geïnteresseerd. Breng me naar de vacature