Locatie: Stad Kortrijk - Inschrijven tot 09-05-2021

 

Kortrijk is een stad met een rijk en innoverend aanbod binnen Zorg. Het zorgaanbod binnen Kortrijk is zeer divers en omvat naast 5 woonzorgcentra ook beschut en sociaal wonen, thuiszorg en kinderopvang. We zoeken een directeur Zorg om samen met het stadsbestuur en de meer dan 1800 collega's van Kortrijk de beste stad van Vlaanderen te maken op vlak van Zorg voor elk van onze bijna 77.000 inwoners door het uitbouwen van een kwaliteitsvol en innovatief zorgaanbod.


Profiel

 • Je volgt met veel interesse de vele ontwikkelingen in het zorglandschap, maar hebt ook visie rond hoe de organisatie in Kortrijk flexibel zal kunnen inspelen op deze wijzigende omstandigheden en omgeving. Je gaat voor een stad waar iedereen meetelt, je werkt initiatieven op maat uit of voor specifieke doelgroepen. Je zet Kortrijk mee op de kaart voor wat zorg betreft.
 • Je hebt inzicht in wat Kortrijk de voorbije jaren heeft ontwikkeld en hoe de stad zich hiermee sterk op de kaart heeft gezet. Je denkt na over hoe je de diverse domeinen zoals buitenschoolse opvang en vrije tijd kan verbinden, hoe je relaties wijkgericht kunt uitbouwen, hoe je samenwerking publiek privaat kan versterken in het belang van de Kortrijkzanen, je maakt een strategisch zorgplan op en werkt jouw visie uit voor de komende jaren.
 • Je slaagt erin de doelstellingen vanuit het beleid in die zin te vertalen naar de brede groep medewerkers, dat ze echt méé zijn in het verhaal en er ook hun schouders onder zetten en rolt een modern en degelijk personeelsbeleid uit in de directie, passend in het HR beleid van de stad.
 • Je inspireert en drijft al jouw medewerkers om het beleidsplan van Kortrijk, Beste Stad van Vlaanderen, mee uit te voeren en vorm te geven.
 • Je durft zaken in vraag stellen en bekijkt steeds kritisch het bestaande aanbod om het toekomstgericht beter en innovatief te maken.
 • Je hebt de nodige financiële kennis om de budgetten vast te stellen, ze te beheren en de uitgaven te controleren en er op toe te zien dat de middelen efficiënt gebruikt worden.
 • Je hebt kennis van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en je hebt notie van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de verschillende afdelingen binnen het zorgaanbod.

Meer info


In welk team kom je terecht?

Je staat aan het hoofd van een directie met een heel diverse, enthousiaste en getalenteerde groep van ongeveer 550 medewerkers die samen gaan voor de beste zorgverlening voor de klant. De teams binnen de directie Zorg zijn onder meer verantwoordelijk voor: 

 • opvang en verzorging voor 460 ouderen in 5 woonzorgcentra, verspreid over Groot-Kortrijk (Biezenheem; Bissegem, De Weister; Aalbeke, De Zon; Bellegem, Sint-Jozef; Kortrijk, Ter Melle; Heule) 
 • serviceflats/assistentiewoningen (Rietveld, Elfenberg, Ten Olme) 
 • dagverzorgingscentrum De Kolleblomme 
 • sociaal en omkaderd wonen voor senioren en medioren (40-plussers) met een speciale zorg- of ondersteuningsvraag 
 • baby-peuter en buitenschoolse kinderopvang, dienst voor gezinsopvang 
 • personenalarmsystemen 
 • zorg aan huis: maaltijdbedeling, poetsdienst en gezinszorg 
 • Interne keukens


Wat mag je van ons verwachten?

 • Een contract van onbepaalde duur op A5-niveau. 
 • Maaltijdcheques van 7,00 euro. 
 • Een gratis hospitalisatieverzekering, gunsttarief voor partner en kinderen. 
 • Gratis aansluiting bij GSD-V. 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
 • Fietsvergoeding. 
 • Eindejaarspremie. 
 • Groepsverzekering (tweede pensioenpijler). 
 • Een mooi verlofpakket (33 tot 35 dagen) en een flexibel uurrooster. 
 • Afhankelijk van de functie mogelijkheden tot telewerk. 
 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs, kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 
 • Een loopbaan met ontwikkelingskansen en nieuwe uitdagingen. 


Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 

 • Je hebt een masterdiploma en minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring of 
 • Je hebt geen masterdiploma en minimaal 4 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring en je slaagt voor een capaciteitstest. 
 • Capaciteitstest : Kandidaten die niet in het bezit zijn van een masterdiploma moeten slagen in een capaciteitstest om toegelaten te worden tot de selectieprocedure.


Hoe verloopt de selectieprocedure? 

 • Screening CV - Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure. 
  Kandidaten zonder masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor de capaciteitstest (deel 1). 
  Kandidaten met masterdiploma die voldoen aan de vooropgestelde toelatingsvoorwaarden worden uitgenodigd voor het interview (deel 2) 
 • Deel 1:  Capaciteitstest voor de kandidaten die deelnemen via werving en niet in het bezit zijn van een masterdiploma.  (timing: week van 10 mei 2021, digitaal) 
 • Deel 2: Korte mondelinge proef (timing: woensdag 19 of 26 mei 2021, digitaal)
  Tijdens een speed interview wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.
 • Deel 3: Mondelinge proef (timing: zaterdag 5 juni 2021)
  Tijdens dit interview polsen we naar motivatie, jobinzicht, ervaring, kennis, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving. De kandidaten krijgen een voorbereidende opdracht. Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100.
 • Deel 4: Assessment (timing: week van 7 of 14 juni 2021)
  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie.


Wervingsreserve

Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is, met mogelijkheid tot verlenging. 


Heb je interesse?

Solliciteren kan enkel digitaal tot en met 9 mei 2021.


Heb je vragen?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Robbe Struyve,  selectieverantwoordelijke voor deze procedure op het nummer 0499 77 90 97 of via vacatures@kortrijk.be
 

Meer info

Solliciteer nu