Locatie: Stad Beringen - Inschrijven tot 12-04-2021

 

Beringen excelleert en de dienst ICT draagt hier meer dan zijn steentje aan bij. Het afgelopen jaar is nog maar eens gebleken hoe belangrijk de digitale transformatie is en aan welke snelheid de noden op vlak van automatisering ingelost moeten worden.

Het nieuwe werken, de coronacrisis en de bouw van het vaccinatiecentrum, maar ook de verhuis van de stadsdiensten naar het nieuwe stadhuis zijn slechts een greep uit de vele uitdagingen waar onze ICT dienst de komende periode voor staat.

Ben jij de deskundige ICT die ons helpt onze doelstellingen te realiseren? Lees dan snel verder!


Functie

Je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als deskundige ICT zijn:

Gebruikersbeheer:

 • Verlenen van technische ondersteuning bij het gebruik van informatiesystemen 
 • Verlenen van ondersteuning en beantwoorden van informatieverzoeken m.b.t. functionaliteiten van algemene toepassingen (office,…) 
 • Afhandelen van incidenten: 
  • het vaststellen, analyseren, prioriteren, registreren en oplossen van incidenten en klachten (1e lijn) al dan niet met ondersteuning door informatiemanagement en/of applicatiemanagement (contacten met externe leveranciers) 
  • opvolgen van de voortgang van uitstaande incidenten en zorgen voor terugkoppeling aan de aanmelder 
  • verantwoordelijk voor regelmatige rapportages over incidenten en andere geleverde diensten
 • Opzetten en toewijzen van rapporten, menu’s en gebruikersrechten (autorisatiebeheer) 
 • Verwerken van adhoc informatieverzoeken m.b.t. management- en stuurinformatie.

Wijzigingenbeheer:

 • Onderkennen van informatiebehoeften en deze vertalen naar functionaliteiten gericht op het optimaal benutten van applicaties 
 • Beheren en administreren van wijzigingsverzoeken voortkomend uit wensen van de gebruikersorganisatie of wetswijzigingen 
 • Vaststellen impact van wijzigingsverzoeken voor de bedrijfsprocessen, de systemen en de administratieve organisatie 
 • Prioriteren van wijzigingsverzoeken 
 • Regelmatig rapporteren over de geïnventariseerde, de in uitvoering zijnde en doorgevoerde wijzigingsverzoeken

Functionaliteitenbeheer:

 • Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie 
 • Een actieve bijdrage levern aan kennisdeling met als doel een zo hoog oplossend vermogen te bieden (opstellen van kennisartikelen en bijhouden in een kennisdatabase) 
 • Opstellen van gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen 
 • Opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen 
 • Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen 
 • Deelnemen aan project- en werkgroepen: 
  • Leveren specialistische ondersteuning in projecten 
  • Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen 
  • Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen


Profiel

 • Je beschikt over een bachelordiploma of een diploma/getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B zoals gesteld in het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van erkende diploma's of getuigschriften.
 • Verder: 
  • heb je een sterk analytisch en probleemoplossend vermogen 
  • je bent creatief en verdiept je in de steeds sneller veranderende digitale ontwikkelingen 
  • je werkt nauwgezet 
  • je bent klantgericht en kan instructies op een voor onze medewerkers in begrijpbare taal overbrengen 
  • je herkent je naadloos in onze 5 kernwaarden: betrouwbaar, bereikbaar, betrokken, bekwaam en behulpzaam

 

Aanbod

 • Je krijgt een voltijdse contractuele tewerkstelling in een contract van onbepaalde duur. 
 • Verloning in de weddeschaal B1-B3 eventueel aangevuld met relevante privéanciënniteit of als zelfstandige tot max. 10 jaar. Geldelijke overheidsanciënniteit wordt  onbeperkt overgenomen. 
  • B1 - 0 jaar anciënniteit 2.509, 94 €/mnd 
  • B1 - 5 jaar anciënniteit 2.727,57 €/mnd 
  • B1 - 10 jaar anciënniteit: 2.872,65 €/mnd
 • Maaltijcheques (8 euro) 
 • Ecocheques 
 • Fietsvergoeding (0,24 €/km) of terugbetaling abonnement openbaar vervoer (100%) 
 • Zeer flexibele werktijdregeling 
 • Diverse opleidingsmogelijkheden 
 • Groepsverzekering 2e pensioenpijler aan 3% op je brutoloon 
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering 
 • De organisatie lanceert jaarlijks tal van initiatieven voor haar medewerkers, dit vanuit de vriendenkring team Beringen of de werkgroep B-fit. We maken ons helemaal klaar voor het nieuwe werken en daar plukken onze medewerkers dan ook de voordelen van. Denk maar aan flexibele werkuren, flexibiliteit in dag - en weekplanning, occasioneel/structureel thuiswerk.  Zo zijn we helemaal klaar voor de verhuis naar ons nieuwe stadhuis.


Bijkomende informatie

De examenprocedure verloopt als volgt:

 • Eventuele preselectie bij meer dan 20 kandidaten 
 • Een schriftelijke thuisopdracht wordt op 20 april 2021 om 18:00 uur verstuurd naar de kandidaten die voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden (op 14 april 2021 worden de kandidaten op de hoogte gebracht of ze doorstromen naar het schriftelijk gedeelte en wordt tevens een eerste vraag van de thuisopdracht doorgestuurd) 
 • Een mondeling gedeelte op 4 mei 2021 
 • Voor meer informatie over de aanwervingsvoorwaarden, examenprocedure, ... kan je terecht bij Manuele Desolati op het nummer 011 43 03 23 of personeel@beringen.be. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Gert Nijs, hoofd ICT, op het nummer 011 43 03 83 of via gert.nijs@beringen.be

Solliciteren kan tot en met maandag 12 april 2021 via onderstaande link. Je dient volgende documenten te uploaden: 

 • CV 
 • Motivatiebrief 
 • Scan van je diploma

Alle verdere communicatie verloopt via mail, dus let erop dat je een correct mailadres opgeeft. Onmiddellijk na het indienen van je sollicitatie ontvang je een bevestigingsmail. Bij problemen neem je best contact op met personeel@beringen.be.

Je kandidatuur wordt beoordeeld op basis van je competenties ongeacht je leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve.