Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen - Inschrijven tot 19-09-2021

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be. Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus. Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?


Over de functie

De kerntaak van dienst Ruimtelijke planning bestaat uit het opmaken van bestemmingsplannen, masterplannen en gebiedsvisies. Als bijvoorbeeld een oude fabriek verdwijnt, zoekt de dienst naar een kwalitatieve nieuwe bestemming. Het is vaak een delicate, maar steeds interessante evenwichtsoefening tussen verschillende belangen, mogelijke invullingen en uiteenlopende visies. In de ruimtelijke projecten werkt de dienst samen met heel wat verschillende doelgroepen en stakeholders. Participatie, betrokkenheid en communicatie zijn hierbij van cruciaal belang. Verder ondersteunt de dienst het woonbeleid en de ruimtelijke planning van gemeenten door adviesverlening, ervaringsuitwisseling en netwerken. Tot slot ondersteunt de dienst ook experimentele woonprojecten en sociale woonactoren financieel en inhoudelijk. De dienst bestaat uit een 45-tal medewerkers en is divers samengesteld uit planologen, projectcoördinatoren en -medewerkers, participatiemedewerkers en administratieve ondersteuning.

Als ruimtelijk planner zal je meewerken aan de verschillende kerntaken van de dienst. Je kan ingeschakeld worden in het vormgeven van het provinciaal ruimtelijk beleid, het adviseren van gemeentelijke en gewestelijke planinitiatieven, het opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen of actief meewerken aan lopende of op te starten projecten. Bij deze projecten speel je als planner een actieve inhoudelijke rol bij het bepalen van de ruimtelijke opgave, het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit en het beleid, het screenen van 'meekoppelkansen', het mee afwegen van de verschillende belangen binnen de inhoudelijke visievorming of het zoeken naar uitvoeringsinstrumenten. Je werkt hierbij steeds in team binnen één of meerdere cellen van de dienst.

De functiebeschrijving vind je in bijlage.


Je profiel

 • Je kan werken met Officetoepassingen.
 • Je kent de werking van het provinciebestuur.


Ons aanbod

 • Er wordt in eerste instantie een wervingsreserve aangelegd die 3 jaar geldig is.
 • De tewerkstellingsplaats is het Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.
 • Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen. 
 • Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privésector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden. 
 • Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit. 
 • De provincie biedt haar werknemers: 
  • maaltijdcheques van 8 euro 
  • gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis openbaar vervoer voor je woon-werkverkeer  
  • fietsvergoeding van 0,24 euro per kilometer 
  • gratis regenkledij voor wie regelmatig met de fiets komt werken 
  • uiterst flexibele uurregeling 
  • regelmatig thuiswerken is mogelijk 
  • een degelijke verlofregeling 
  • kinderopvang aan een zeer gunstig tarief in paas- en zomervakantie 
  • ruime opleidingsmogelijkheden 
  • korting of gratis activiteiten in de provinciale domeinen en erfgoedcentra


Verloop van de procedure

Je moet voor elke selectiestap slagen om door te gaan naar de volgende stap:

 • Voorselectie vanaf 24 kandidaten 
  • Wanneer het aantal inschrijvingen meer dan 24 bedraagt, zal er een voorselectie, bestaande uit een CV-screening, georganiseerd worden.
  • De CV-screening gebeurt op basis van volgende beoordelingselementen:
   • Motivatie
   • Studiespecialisatie
   • Bijkomende vorming en opleiding(en)
   • Professionele ervaring
   • Andere ervaring: Hiervoor raadplegen we het cv, de motivatiebrief en eventueel extra aangeleverde documenten en/of gegevens van geldige kandidatendossiers (alle gevraagde documenten en/of gegevens werden aangeleverd).
 • Praktijkgerichte schriftelijke test
 • Mondelinge test
  • Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 3 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.
  • Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.
  • Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wenst te maken, geef je dit aan bij jouw sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.


Hoe solliciteren

Solliciteer online tegen uiterlijk zondag 19 september 2021.  Vul de gevraagde gegevens in en voeg toe:

 • Nederlandstalig cv 
 • Wettelijk vereiste masterdiploma om aangesteld te kunnen worden als planoloog 
 • OF een masterdiploma met 3 jaar aantoonbare professionele ervaring als ruimtelijk planner te staven aan de hand van een ervaringsbewijs 
 • Motivatiebrief

OPGELET : Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:

 • via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen) 
 • via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.


Meer weten. Heb je nog vragen?

 • Informatie over de functie: Bart Verbeke (projectcoördinator bij dienst Ruimtelijke planning) staat je graag te woord via bart.verbeke@oost-vlaanderen.be of 09 267 75 38 (te bereiken tot en met 31 augustus 2021) of Reinout Debergh (diensthoofd bij dienst Ruimtelijke planning) staat je graag te woord via reinout.debergh@oost-vlaanderen.be of 09 267 78 25 (te bereiken vanaf 1 september 2021). 
 • Informatie over de voorwaarden en procedures kan je bekomen bij team B van de personeelsdienst via personeel.teamB@oost-vlaanderen.be of 09 267 71 25. 

Meer info

Solliciteer nu