Locatie: Provincie Oost-Vlaanderen - Inschrijven tot 30-11-2020

 

Over ons

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals onderwijs, recreatie, economie, land- en tuinbouw, leefmilieu, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Alle info is terug te vinden op www.oost-vlaanderen.be .

Voor de ondersteuning ervan zorgen o.m. personeel, boekhouding, ICT, communicatie en logistiek.

Kortom, bij ons werken zowel mensen die technisch zijn aangelegd als mensen met een administratief profiel en dit binnen verschillende opleidingsniveaus.

Het zijn allen geëngageerde, ambitieuze en dynamische talenten die zich dagelijks inzetten in een modern uitgeruste werkomgeving.

Bij ons krijgt iedereen een kans: ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, geloof, beperking of nationaliteit.

Ben jij het gedreven talent waar we nu op zoek naar zijn?


Over de functie

Bouw jij mee aan de fietssnelwegen van vandaag en de toekomst?
Ben je op zoek naar een job waar je je bouwkundige talenten wil loslaten op de wereld van de fietssnelwegen, fietspaden en fietsbruggen? Vind je ook dat we met z'n allen meer op de fiets zouden moeten springen en wil je mee bouwen en zoeken naar de beste oplossing om die infrastructuur te realiseren?


Wat wil je weten over ons en waar kom je terecht?

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is een toekomstgerichte organisatie die actief is in domeinen zoals mobiliteit, ruimtelijke planning en economie. Het team Mobiliteit is een enthousiaste groep met een serieus boontje voor alles wat met fietsen en trage mobiliteit te maken heeft. Ook de ingenieurs draaien volop mee in het netwerk van collega's, partnerorganisaties en projecten. De projecten zorgen ervoor dat elke dag boeiend én anders is. Het team hecht veel waarde aan positieve en efficiënte samenwerking met elkaar.


Wat hebben we voor jou als ingenieur in petto?

Dienst Mobiliteit heeft een onderbouwd en doordacht fietsnetwerk in Oost-Vlaanderen die ze stap voor stap met bouwprojecten realiseren. Je krijgt de mogelijkheid om aan de slag te gaan met de projecten. Je gebruikt je technische expertise om samen met de beleidsmedewerker en externe partners het voorontwerp van een fietssnelweg op te bouwen. Je treedt ook op als projectleider en bent verantwoordelijk voor het ontwerpen, aanbesteden en laten uitvoeren van de werken. Je komt terecht in een fijn technisch team met de tekenaars, werftoezichters, ingenieurs, beleidsmedewerkers en landmeter.
Daarnaast ondersteunt de dienst fietsprojecten bij steden en gemeenten met financiering en expertise. Je gebruikt je technische expertise om voorstellen van de gemeente te adviseren in het kader van een subsidieaanvraag voor fietspaden, fietsbruggen of - tunnels.
Je houdt de vinger aan de pols voor wat nieuw is in de wereld van de bouwkunde in relatie tot duurzame mobiliteit en het bouwen van fietsinfrastructuur.


Wie komt hiervoor in aanmerking?

 • Je speelt misschien wel niet meer met Lego Technic, maar je houdt ervan om te bouwen. 
 • Door jouw pragmatische aanpak en vlotte communicatie overtuig je iedereen, binnen en buiten de organisatie, om samen te werken binnen het project. 
 • Jouw technisch en gestructureerd brein zorgt ervoor dat je je focus houdt op het totale project én dat je ook inspeelt op de details van het project. 
 • De dienst houdt van teamplayers! Je werkt graag samen met een divers team. 
 • Nooit geen zelfde werkdag! Je houdt van afwisseling, want elk project is maatwerk en verschillend van het vorige 
 • Jouw projecten gaan vooruit doordat je pro-actief bent.

De functiebeschrijving vind je in de bijlagen op de website.


Je profiel

Raadpleeg de voorwaarden om deel te nemen in de bijlage. Je kunt op volgende manieren deelnemen:
via aanwerving (zowel voor personeelsleden als niet-personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen)
via bevordering of interne mobiliteit (enkel voor personeelsleden van de provincie Oost-Vlaanderen).


Ons aanbod

Het betreft een voltijdse functie in contractueel verband van onbepaalde duur.

Interne personeelsleden behouden hun statuut.

De tewerkstellingsplaats is: Provinciaal Administratief Centrum Zuid, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent

Je wordt aangeworven in de graad van technisch specialist (niveau A rang Av) met de bijhorende salarisschaal (A1a - A1b - A2a). Minimum aanvangssalaris: € 3170,07 (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Anciënniteit in de privé-sector kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.


De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving 
 • maaltijdcheques 
 • gratis hospitalisatieverzekering 
 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding 
 • flexibele werktijden 
 • mogelijkheid tot telewerken 
 • een degelijke verlofregeling 
 • kinderopvang in de paasvakantie en zomervakantie 
 • vorming, training en opleiding 
 • evenementen voor het personeel 
 • korting in de provinciale domeinen, erfgoedcentra,…


Verloop van de procedure

Je moet voor elk onderdeel slagen om door te gaan naar de volgende selectieronde:

 • Praktijkgerichte schriftelijke test op maandag 14 december 2020 
 • Mondelinge test op dinsdag 12 januari 2021

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve die 5 jaar geldig blijft. De best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans om de betrekking te aanvaarden.

Uit deze wervingsreserve kan ook geput worden voor andere vervangingsopdrachten, contractuele aanstellingen (van bepaalde en onbepaalde duur) en statutaire functies binnen de provinciale diensten.

Indien je op basis van een beperking van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, geef je dit aan bij je sollicitatie. We zorgen ervoor dat je in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven.

 
Hoe solliciteren

Druk op de knop ‘solliciteren’ en vervolledig je kandidatuur uiterlijk tegen maandag 30 november 2020.

Let op: indien je niet alle gevraagde documenten tijdig indient, zal je niet kunnen deelnemen:

 • Nederlandstalig CV 
 • Diploma van industrieel ingenieur bouwkunde, industrieel ingenieur landmeten, burgerlijk ingenieur, master in de industriële wetenschappen of master in de ingenieurswetenschappen 
 • Rijbewijs B 
 • Motivatiebrief (vrijblijvend)

Nadat je gesolliciteerd hebt, ontvang je onmiddellijk een mail waarin we bevestigen dat we je kandidatuur hebben ontvangen. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Neem dan contact met ons op (zie lager voor contactgegevens).

We raden je aan om ook jouw spamfolder te controleren voor verdere berichten rond deze procedure.


Meer weten

Voor meer info over de selectieprocedure kan je terecht bij team B van het departement Personeel via telefoonnummer 09 267 71 25 of e-mailadres personeel.teamB@oost-vlaanderen.be
Voor jobinhoudelijke vragen kan je terecht bij Anke Schelfaut, diensthoofd, dienst Mobiliteit; via telefoonnummer 09 267 75 31 of e-mailadres anke.schelfaut@oost-vlaanderen.be

Meer info

Solliciteer nu