Locatie: Stad Scherpenheuvel-Zichem - Inschrijven tot 14-08-2022

Als coördinator-medewerker gemeenschappelijk breed onthaal (GBO) Demerland heb je de taak van GBO coördinator door o.m. het GBO project uit te rollen in de hele eerstelijnszone Demerland, de GBO-partners samen te brengen, de coördinatie van de stuurgroep op zich te nemen en netwerkmomenten te organiseren.

Daarnaast ben je als GBO medewerker ook zelf actief als veldwerker/hulpverlener om outreachend en proactief aan de slag te gaan met de kwetsbare personen in de eerstelijnszone en het ingediende GBO project binnen dit kader uit te rollen nl. een samenwerking die zich richt op inwoners van regio Demerland die manifest kampen met energiearmoede en meer specifiek de genodigden van de zes Lokale Adviescommissies gas en elektriciteit die niet gekend zijn bij één van de GBO kernpartners.

Je werkt dit project stapsgewijs uit samen met de kernpartners in het werkingsgebied van de 6 gemeenten.


Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor de functie van coördinator GBO Demerland  kan je een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister voorleggen.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken.
 • Je beschikt over een bachelordiploma.
 • Je slaagt voor de selectieprocedure.


Wij bieden

 • een uitdagende functie met verantwoordelijkheid
 • maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer en andere extra-legale voordelen
 • 35 vakantiedagen en glijdende werktijden
 • een salaris op basis van niveau B
 • mogelijkheid tot thuiswerk indien de job dit toelaat
 • een contract van onbepaalde duur 


Meer info

Heb je vragen? Je kan ons contacteren via selecties@scherpenheuvel-zichem.be of op 013 39 15 70. De functiebeschrijving kan je ook langs deze weg ontvangen.


Interesse?

Bezorg je kandidatuur bestaande uit:

 • je motivatiebrief
 • je curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
 • een kopie van je bachelordiploma

Uiterlijk op 14 augustus via mail aan selecties@scherpenheuvel-zichem.be of per post aan het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Als je solliciteert via mail, zorg dan dat de bijlagen bestaan uit pdf-bestanden.

Meer info

Solliciteer nu