Locatie: Stad Roeselare - Inschrijven tot 15-08-2022

Functieomschrijving

Zin om Roeselare nog straffer op de toeristische kaart te zetten?

Roeselare is een stad in volle ontwikkeling. Wil jij de motor zijn van een sterk evenementenbeleid? Bouw je mee aan Roeselare als dé trekpleister met een reeks van zomerse activiteiten, culinaire expedities of historische hotspots? Ben jij ook overtuigd van de belevings- en ontdekkingswaarde van Roeselare als stad van de voeding?

Dan ben jij misschien wel onze volgende beleidsmedewerker Toerisme en Evenementen #VANRSL.

 

Kerntaak

Je bent verantwoordelijk voor de beleidsthema’s toerisme en evenementen. Dat betekent dat je een visie vormt door een netwerk en kennis op te bouwen. Bestaande acties volg je op en stuur je bij waar nodig. Daarnaast geef je invulling aan nieuw te ontwikkelen acties en projecten zoals opgenomen in de meerjarenplanning van de Stad waaronder:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van een sterke (boven)lokale toeristische campagne.
 • Inzetten op de Roeselaarse speerpunten KOERS, shopping en voeding in de toeristische marketing.
 • Voorzien van een aantal nieuwe toeristische hotspots, in samenwerking met Toerisme Leiestreek.
 • Verder optimaliseren van een ondersteuningskader gericht op het organiseren van evenementen.
 • Coördineren van een jaarlijkse planning van eigen en andere evenementen die logisch samenhangen en bijdragen aan de citybrandingsprioriteiten.
   

Voor de thema’s toerisme en evenementen ben jij het unieke aanspreekpunt van de organisatie. Dat betekent onder meer dat je het politiek-ambtelijk overleg voorbereidt en opvolgt, dat je interne en externe (advies)vragen beantwoordt en dossiers voorbereidt voor het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Je werkt in hoofdzaak nauw samen met de diensten Toerisme, Publiekswerking en Economie die instaan voor de beleidsuitvoering van jouw thema’s. Je bent de inhoudelijke aanspreekfiguur van die medewerkers en pakt de uitdagingen waarmee zij geconfronteerd worden beleidsmatig in handen. Daarnaast heb je uiteraard ook een sterk extern netwerk waarmee je aan de slag gaat (zoals bijvoorbeeld tal van aanbieders en organisatoren, Westtoer, de klankbordgroep toerisme, …). 

Je hebt bij voorkeur een aantal jaren ervaring met project – en programmamanagement en kan dus vlot vorm geven aan doelstellingen, actieplannen, acties, indicatoren en budgetten. Je kan functioneren als projectleider en als lid van een projectteam.

 

Profiel

 • Je bent in het bezit van een master diploma of je hebt 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Je hebt kennis van beleidsmatig werken.
 • Je hebt ervaring met project- en programmamanagement.
 • Je kunt belangen van mensen vlot op elkaar afstemmen.
 • Je werkt graag samen met medewerkers van andere directies en diensten.
 • Je bent in staat om klaarheid te scheppen in complexe dossiers.
 • Je kan overtuigen op basis van doordachte argumenten en slaagt erin verschillende belanghebbenden mee te krijgen in je verhaal.
 • Je neemt graag initiatief en vervult een trekkersrol in het samenbrengen van mensen (intern en extern) rond een dossier.
 • Je slaagt erin beleid te ontwikkelen dat op lange termijn zijn invloed heeft.
 • Je durft verder te denken en kan vlot creatieve oplossingen bedenken voor minder voor de hand liggende problemen.
 • Je bent je bewust van de invloed die je beleid heeft. Je houdt bij elke actie rekening met de gevolgen, niet alleen voor jouw thema maar ook voor de organisatie en de stad.
 • Je legt vlot contacten. Je bouwt en onderhoudt op spontane wijze een netwerk binnen je beleidsthema’s.

 

Aanbod

 • Een aantrekkelijke verloning volgens barema A1-A3 bij een baanbrekende werkgever.
 • Voor deze functie kan alle relevante ervaring in rekening gebracht worden uit privé- of zelfstandige tewerkstelling voor de geldelijke anciënniteit.
 • Ervaring in exact dezelfde loonschaal kan ook meegenomen worden voor de schaalanciënniteit. 
 • In het kader van plaats- en tijdsonafhankelijk werken worden de nodige IT-werkmiddelen voorzien (smartphone met abonnement en laptop).
 • Flexibel uurrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • Mogelijkheid tot telewerk.
 • Ruime opleidings- en loopbaanmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 6,5 per gewerkte dag.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van je leeftijd).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een tweede pensioenpijler (pensioensparen) van 3%.
 • Heel wat leuke activiteiten in het kader van Fit4work.

 

Hoe solliciteren?

 • Solliciteren kan enkel online.
 • Je kan jouw CV, motivatiebrief en eventueel diploma aan de hand van het webformulier uploaden.
 • In het webformulier zitten ook twee vragen vervat. Het antwoord op deze vragen zijn deel van de preselectie.
 • Let erop dat je steeds een ontvangstbevestiging van je kandidatuur krijgt, binnen de drie werkdagen volgend op je sollicitatie.

 

Nog vragen?

 

 • Inhoudelijke info: Soetkin Neirynck, departementshoofd Beleidsontwikkeling Mens, 051 26 24 66, soetkin.neirynck@roeselare.be 
 • Info over selectieprocedure: Ruben Verstraete, Personeel & Organisatie, 051 26 23 25, jobs@roeselare.be

Meer info

Solliciteer nu