Locatie: Lokaal bestuur Lebbeke - Inschrijven tot 29-09-2022

Lokaal bestuur Lebbeke zoekt een stedenbouwkundig adviseur om het Team Ruimtelijke Ordening te versterken. In deze functie sta je in voor het onderzoeken en beoordelen van stedenbouwkundige omgevingsaanvragen. Daarnaast werk je mee aan diverse stedenbouwkundige studies.


Functieomschrijving

 • Aanspreekpunt voor burgers en projectontwikkelaars over diverse stedenbouwkundige vragen: bouwen, verbouwen, verkavelen, … 
 • Uitvoeren van de procedures voor stedenbouwkundige omgevingsaanvragen 
 • Coördineren en opvolgen van grote ruimtelijke dossiers en projecten m.b.t. de afdeling Omgeving 
 • Organiseren van de voorbereiding van dossiers die aan de bestuursorganen worden voorgelegd 
 • De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie 
 • Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen 
 • Beleidsvoorstellen voorbereiden 
 • Opmaken van adviezen en opmaken van ontwerpbeslissingen voor bestuursorganen 
 • Formuleren van adviezen bij de opmaak van planmatige instrumenten zoals ruimtelijke beleidsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 • Opstellen van  stedenbouwkundige verordeningen 
 • Vaststellen en opvolgen van stedenbouwkundige overtredingen 
 • Opmaken van voorstellen van strategische nota voor meerjarenplanning 
 • Uitwerken van procedures voor een efficiënte dienstverlening 
 • Projectmatig en gestructureerde aanpak van het werk 
 • Meten van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op evaluatie en eventuele vernieuwing ervan.


Profiel

 • Bruggenbouwer tussen verschillende belanghebbenden  
 • Flexibel en overtuigend 
 • Klant en eindgebruiker staan altijd voorop 
 • Organiseert, inspireert en motiveert 
 • Werkt zelfstandig en is een teamplayer 
 • Maatschappelijk betrokken en omgevingsbewust 
 • Klimaatbewust 
 • Affiniteit met regionale context is een pluspunt


Voorwaarden

 • Aanwervingsvoorwaarden (voor externe kandidaten of voor interne kandidaten die niet voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden): 
  • In het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs.
 • Bevorderingsvoorwaarden (enkel voor interne kandidaten die voldoen aan de onderstaande voorwaarden): 
  • Statutair zijn aangesteld of contractueel zijn aangesteld bij gemeente of OCMW Lebbeke na deelname aan een volledige examenprocedure (cfr. artikel 124 van de rechtspositieregeling) 
  • Titularis zijn van een graad van niveau C. 
  • Ten minste 2 jaar niveauanciënniteit hebben in niveau C. 
  • Minimaal een diploma hebben dat toegang geeft tot niveau C. 
  • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie.


Wij bieden

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur 
 • Loonschaal B1-B3. Overname van alle nuttige ervaring uit de privé of als zelfstandige en overname van alle ervaring uit de openbare sector. 
  • B1 0 jaar anciënniteit: 2.771 euro bruto/maand (min.) 
  • B2 4 jaar anciënniteit: 3.219 euro bruto/maand 
  • B2 12 jaar anciënniteit: 3.612 euro bruto/maand 
  • B3 18 jaar anciënniteit: 4.268 euro bruto/maand 
  • B3 23 jaar anciënniteit: 4.669 euro bruto/maand (max.)
 • Aanleg van wervingsreserve geldig voor 3 jaar 
 • Maaltijdcheques van 7.5 euro per gewerkte dag, waarvan 1.09 euro werknemersbijdrage. 
 • Fietsvergoeding 0.24 euro/km. 
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij de collectieve hospitalisatieverzekering. Gezinsleden kunnen aansluiten tegen betaling. 
 • Opbouw 2de pensioenpijler van 3% van het pensioengevend jaarloon. 
 • 30 verlofdagen + per jaar dienst een bijkomende verlofdag tot een maximum van 35 dagen verlof, 14 feestdagen.
 • Korting bij verschillende winkels, evenementen, … via Pluspas (www.pluspas.be). 
 • Korting op reizen via www.pollen.be
 • Premies en tussenkomst in medische kosten via GSD-V (www.gsd-v.be). 
 • Gezonde gemeente: gratis sporten (zwemmen, badminton, padel, …), fruit op het werk, sportdag, teambuilding.
 • Korting op voorstellingen bij CC De Biekorf. 
 • Kansen tot vorming en opleiding.  
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.

Plaats van tewerkstelling: Flor Hofmanslaan 1 – 9280 Lebbeke 


Selectieprocedure

De selectieprocedure zal bestaan uit:

 • Een schriftelijke proef (50% van de punten) bestaande uit: 
  • Een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd.  De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • Een mondelinge proef (50% van de punten). 
 • Een psychotechnische proef (geschikt/ongeschikt).

Vanaf 20 of meer geldige kandidaturen zal er een preselectie zijn op basis van CV-screening.
Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.


Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 29/09/2022. Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.
Sollicitatiebrief met motivatie + cv + afschrift van het vereiste diploma + ingevulde vragenlijst indienen:

 • via e-mail met leesbevestiging naar vacatures@lebbeke.be 
 • of via aangetekend schrijven aan gemeente Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke 
 • of door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs aan gemeente Lebbeke, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke.


Meer info

De volledige vacaturetekst, inclusief de vragenlijst, is terug te vinden op www.lebbeke.be/vacatures.
Meer info? Personeelsdienst gemeente Lebbeke - vacatures@lebbeke.be of 052/469.104