Locatie: OCMW Brugge - Inschrijven tot 08-12-2019

Vereniging Ons Huis, welzijnsvereniging van OCMW Brugge, voorziet in de opvang, ondersteuning en begeleiding van volwassen personen met een handicap. We bieden specifieke zorg aan personen met een aangeboren of niet-aangeboren handicap op verschillende locaties in Brugge.
Met een gemotiveerde groep medewerkers (+80 VTE) creëren we een warme opvang voor meer dan 100 mensen met ons gevarieerde aanbod (woon- en dagondersteuning en ambulante ondersteuning voor verschillende doelgroepen,…).
Ons Huis is een vereniging met een rijke geschiedenis die zich richt op de toekomst met blijvende aandacht voor innovatieve zorg. Binnen het vernieuwde zorglandschap werkt Ons Huis aan mooie samenwerkingsverbanden o.a. binnen Surpluz.
Om het nakende pensioen van de huidige directeur op te vangen zijn we vandaag op zoek naar een nieuwe directeur voor Ons Huis.
Zie je jezelf passen binnen deze verantwoordelijk en gevarieerde functie? Lees dan zeker even verder!

 

Functie

 • Als directeur sta je in voor:
 1. de coördinatie en aansturing van verschillende inclusief gerichte initiatieven voor personen met een handicap en 
 2. de organisatie van woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding van volwassen personen met een handicap.
 • Dit doe je binnen de context van het sociaal beleid van OCMW Brugge en binnen samenwerkingsverbanden met andere actoren (samenwerkingsverband Surpluz, Stad Brugge,…).
 • Je kan hierbij rekenen op de ondersteuning van afdelingshoofden en meerdere verantwoordelijken voor de verschillende entiteiten waarvoor je verantwoordelijk bent zoals o.a. Sint-Anna (tehuis en dagcentrum voor personen met een aangeboren verstandelijke handicap), De Nieuwe Notelaar (tehuis en dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel), de ondersteunende administratie, Hoeve Hangerijn (Hoeve van Stad Brugge, geëxploiteerd door OCMW Brugge),…
 • Daarnaast kan je ook rekenen op de hulp van ondersteunende diensten van de OCMW-groep zoals IT, financiële dienst, technische dienst, HR, communicatie & marketing, preventiedienst en arbeidsgeneeskundige dienst.
 • Je staat in voor het algemeen management van de vereniging. Hierbij:
 1. sta je in voor de coaching en aansturing van de afdelingshoofden en medewerkers,
 2. ontwikkel en bewaak je de visie, beleidslijnen, strategie en doelstellingen voor de organisatie,
 3. draag je de eindverantwoordelijkheid voor de opmaak en opvolging van de budgetten en financiële planning met de nodige beleidsvoorbereidende ondersteuning,
 4. verzorg je een degelijke interne en externe communicatie,
 5. beheer je de materiële uitrusting en infrastructuur,
 6. onderhoud je een degelijk netwerk waarbinnen gezocht kan worden naar interessante samenwerkingsverbanden,
 7. fungeer je samen met jouw medewerkers als ambassadeur van Ons Huis en draag je bij tot een positief, sterk en aantrekkelijk imago van de organisatie. Dit o.a. door het organiseren van de marketing voor Ons Huis via promotie, informatiesessies, evenementen, pers,…
 • Je blijft op de hoogte van evoluties en ontwikkelingen binnen de sector (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH), wetgeving, regelgeving, inhoudelijk,…) en zorgt ervoor dat de organisatie hierop anticipeert.

 

 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en Algemene vergadering van de vereniging en staat hierbij ook in voor de agenda, notulen en verslaggeving.
 • Als directeur van Ons Huis ben je ook lid van het directieteam van de OCMW-groep en sta je mee in voor de ontwikkeling van een buurtgericht, intersectoraal, inclusief en warm sociaal beleid binnen de lokale regio.
 • Op vandaag sta je onder andere voor de volgende uitdagingen:
 1. De sector is op vandaag in volle verandering in het kader van de persoonsvolgende financiering. Om hierop als organisatie een antwoord te kunnen bieden is het een absolute must om nieuwe intersectorale samenwerkingen aan te gaan en hierbij de organisatie en de medewerkers verder afgestemd te krijgen op deze nieuw context. 
 2. Het zorgaanbod wordt hierbij ook breder en bijgevolg verbreedt ook de rol van directeur.
 3. OCMW Brugge ondersteunt zijn verenigingen op verschillende vlakken. Zo zijn er in de komende jaren verbouwingsplannen voor één van de locaties van Ons Huis. Hierin speel je als directeur een belangrijk rol.

 

Jouw profiel

 • Door jouw authentieke aanpak als leidinggevende slaag je erin om jouw medewerkers te motiveren en te begeleiden binnen de veranderingen die de organisatie doormaakt. 
 • Je voelt je als een vis in het water in de samenwerking en afstemming met verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
 • Je hebt een duidelijke toekomstvisie en je slaagt er ook in om anderen hier rond te enthousiasmeren.
 • Klantgerichtheid is voor jou van het grootste belang.
 • Je bent een inspirerende communicator en netwerker.
 • Cijfermatig, analytisch en budgettair werken is jouw ding. 
 • Je hebt affiniteit met/interesse in de sector en bent bereid om hierin verder te groeien. Tegelijkertijd vertrouw je ook op de deskundige ondersteuning van de experts binnen jouw organisatie.

 

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je kan 5 jaar relevante en aantoonbare ervaring voorleggen én
 • Je bent ten minste houder van een diploma niet-universitair hoger onderwijs.
 • Wanneer je een master diploma hebt kan je direct deelnemen aan de eerste mondelinge proef. Indien je echter geen master diploma hebt is slagen op een voorafgaande capacitaire proef (bestaande uit een aantal psychotechnische testen) vereist om verder deel te kunnen nemen aan de procedure.

 

Aanbod

 • Een diverse, verantwoordelijke job binnen een degelijke organisatie die onderdeel uitmaakt van het grotere, stabiele geheel van de OCMW Brugge groep.
 • Voltijds contract onbepaalde duur bij Ons Huis.
 • Verloning volgens weddeschaal A4a-A4b. Dit komt overeen met een bruto maandloon tussen €3740 (geen overname van anciënniteit) en €5703 (maximale overname van anciënniteit).
 • Overname van alle openbare anciënniteit en overname van alle privé-anciënniteit aanvaard door het VAPH.
 • Indien je een concreet zicht wil krijgen op jouw te verwachten brutoloon en overname van anciënniteit, vraag dan gerust een persoonlijke loonsimulatie aan via geert.gielen@mintus.be .

 

 • Diverse extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, personeelsvereniging met tal van voordelen en interessante aanbiedingen, fitness met begeleiding, mogelijkheid tot telewerken, smartphone/tablet van het werk, …).
 • Interessante verlofregeling (20 wettelijke verlofdagen + 8 aanvullende verlofdagen).
 • Uitgebreide vormingsmogelijkheden.
 • Er wordt een werfreserve aangelegd.

 

Selectieprocedure (data onder voorbehoud)

1.    Capacitaire proef (indien geen master diploma): mogelijk van thuis uit tussen 9 december en 15 december (eliminerend)
2.    Mondelinge Proef: 20 december en/of 8 januari en/of 9 januari (eliminerend)
3.    Assessment: tussen 13 en 28 januari (adviserend)
4.    Mondelinge presentatie beleidsnota: 29 januari.
Bij inschrijving krijg je ten laatste op 9 december meer informatie over de verschillende stappen in de selectieprocedure.


Geprikkeld?

 • Solliciteer online via https://jobs.ocmw-brugge.be met je motivatiebrief, cv en een kopie van het vereiste diploma en getuigschrift.
 • Inschrijven kan tot uiterlijk 8 december 2019.

 

Extra info

 • Omtrent de functie inhoud: 
 1. Etienne Clevers, huidig Directeur Ons Huis,  via e-mail: etienne.clevers@onshuisbrugge.be 
 2. Christian Fillet, Adjunct-algemeendirecteur OCMW Brugge (leidinggevende), via e-mail: christian.fillet@mintus.be 
 • Voor alle andere vragen kan je terecht bij Geert Gielen (personeelsdienst) op het nummer 050 32 75 34 of via mail geert.gielen@mintus.be
 • Websites:
 1. Ons Huis: www.onshuisbrugge.be
 2. OCMW Brugge: www.ocmw-brugge.be
 3. Surpluz: surpluz.org