Locatie: Leefmilieu Brussel - Inschrijven tot 20-06-2022

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Water.


Functie

Je gaat aan de slag bij het departement Water van Leefmilieu Brussel, dat verschillende opdrachten uitvoert in verband met de watervoorraden (grondwater, oppervlaktewater en regenwater) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De volgende taken binnen het departement vallen onder de verantwoordelijkheid van de projectcoördinator·trice met expertise op het gebied van economische analyse:

 • De follow-up, uitvoering en reporting van het Waterbeheerplan (WBP), in overeenstemming met de Europese kaderrichtlijn Water. 
 • De follow-up van de meerjareninvesteringsplannen van de waterbeheerders (Vivaqua en Hydria) en de overeenstemming daarvan met de in het WBP voorgestelde maatregelen. 
 • De promotie van het Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRWB). Brussel heeft de ambitie om zijn veerkracht tegenover de klimaatverandering te versterken door het GRWB, een op de natuur gebaseerde oplossing, uit te voeren. De uitvoering van dit beleid vereist een sterke coördinatie van talrijke actoren.


Jouw voornaamste taken als projectcoördinator.trice:

 • Je evalueert en analyseert de meerjareninvesteringsplannen van de wateractoren, in coördinatie met de andere leden van het departement, in functie van hun overeenstemming met het Waterbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 • Elk jaar dien je binnen de gestelde termijnen over die plannen een advies in bij Brugel en de regering. 
 • Je verzekert de follow-up van de uitvoering van het WBP en de verslagen die hieruit voortvloeien. 
 • Je beheert projecten die verband houden met de uitvoering van maatregelen van het Waterbeheerplan: dit kan, naargelang van het geval, leiden tot de follow-up van studies, de coördinatie van de actoren, het beheer van subsidies of overheidsopdrachten, en meer in het algemeen tot projectbeheer, met de nadruk op maatregelen met een economische impact. 
 • Je vervult de rol van deskundige voor de economische aspecten in het departement Water. 
 • Je maakt deel uit van het projectteam dat het GRWB-beleid in Brussel wil promoten en uitvoeren. 
 • Je leidt de reflectie over de financiering van het Geïntegreerd regenwaterbeheer (GRWB) en voert onderzoek uit om de kosten ervan op gewestelijk niveau te bepalen. 
 • Je taken zullen waarschijnlijk evolueren naarmate het gewestelijk Waterbeheerbeleid vordert.


Profiel

 • Diploma*: Master (economie, bedrijfsbeheer, leefmilieu, industrieel ingenieur, wetenschappen, bouw…). (* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.)
 • Ervaring: Minstens 1 jaar ervaring met de analyse van economische en budgettaire gegevens. 
 • Ervaring met projectbeheer en/of IT is een troef. 
 • Ervaring op het vlak van reporting is een troef. 
 • Kennis: Goede kennis van de Brusselse watersector en de institutionele werking ervan. 
 • Vertrouwd met de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel. 
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt Frans spreken. 
 • Kennis van MS Office. 
 • Ervaring met het gebruik van rekentools, projectbeheersoftware of databanken is een pluspunt.


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen. 
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties. 
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen. 
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen. 
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden. 
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek. 
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s. 
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden. 
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu. 
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.


Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur 
 • Een voltijdse betrekking 
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken 
 • Een salaris A101, in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie) 
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige 
 • Maaltijdcheques (8 €) 
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen) 
 • Een permanente vorming 
 • Een flexibele uurregeling 
 • Een hospitalisatieverzekering 
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets 
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling) 
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf


Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 20/06/2022 (cv en motivatiebrief).  


Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Meer info

Solliciteer nu