Locatie: Leefmilieu Brussel - Inschrijven tot 19-02-2022

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden in de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, in het departement Controle van vergunningen, dat uit 9 personen bestaat. Dit departement heeft als opdracht de naleving van de wetgeving betreffende de milieuvergunningen en diverse sectorale besluiten in de ondernemingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te controleren, in uitvoering van een preventief inspectieprogramma.


Functie

Jouw opdracht
Je ziet toe op de naleving van de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en neemt deel aan de bevordering van een milieuvriendelijk gedrag bij de ondernemingen. Hiertoe ben je verantwoordelijk voor de controle van ondernemingen met of zonder milieuvergunning, voor het nemen van monsters van afvalwater voor analyse en voor het toezicht op metingen van de luchtverontreiniging. Je kunt ook worden gevraagd bedrijven te controleren die onder de Europese wetgeving vallen, zoals de richtlijn inzake industriële emissies, de Seveso-richtlijn en de REACH-verordening. Je zult ook deelnemen aan transversale projecten in de afdeling om onze processen voortdurend te verbeteren en te actualiseren en de inspectieopdracht voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.

In het kader van de continuïteit van de openbare dienstverlening kan je ook worden verzocht vrijwillig deel te nemen aan een wachtdienst die tot doel heeft om bij incidenten met gevolgen voor het milieu aanwezig te zijn om de bronnen van de verontreiniging te onderzoeken en te verhelpen.


Voornaamste taken

 • Je voert al dan niet aangekondigde inspectiebezoeken uit in de ondernemingen om de technische inrichtingen en de naleving van de milieuwetgeving te controleren. 
 • Je informeert en adviseert de ondernemingen over de toepassing van de wetgeving. 
 • In functie van de ernst van de inbreuken neem je onmiddellijk bepaalde maatregelen, in overleg met jouw hiërarchische lijn. 
 • Je analyseert documenten en technische verslagen. 
 • Je zorgt voor de administratieve follow-up van de dossiers: je stelt een bezoek- en/of analyseverslag op en trekt relevante conclusies op basis waarvan je vervolgens een brief en/of proces-verbaal van overtreding opstelt. 
 • Je draagt bij tot voorstellen voor het inspectiebeleid op basis van jouw expertise en ervaring op het terrein en neemt actief deel aan het opstellen van controletools en procedures. 
 • Je werkt samen met interne en externe partners, met name de gemeenten of inspectiediensten van de federale administraties (FOD) om de naleving van de wetgeving ter zake te bevorderen en informatie en kennis uit te wisselen. 
 • Je evolueert naar een functie van interne referentiepersoon voor wat betreft de kennis van de wetgeving op een bepaald gebied. 
 • Je beheert projecten of neemt deel aan projecten met een transversaal karakter. 
 • Indien nodig zorg je voor de follow-up van bepaalde overheidsopdrachten.


Profiel

Diploma*

 • Master in de wetenschappen of industrieel ingenieur met een specialisatie in chemie of aangevuld met een opleiding chemie.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.


Ervaring

 • Minstens 1 jaar relevante ervaring (inspectie, milieuaudit, milieuconsultancy ...). 
 • Ervaring met projectbeheer is een troef.


Kennis

 • Je bezit een goede kennis op vlak van gevaarlijke producten. 
 • Je kan werken met de Office Suite of gelijkaardig. 
 • Je bent vertrouwd met de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel. 
 • Je bent in het bezit van het rijbewijs B. 
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.


Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen. 
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties. 
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit. Je bent in staat om complexe regelgeving te begrijpen, toe te passen en te verduidelijken voor niet-ingewijden. 
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden. 
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek. 
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s. 
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden. 
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu. 
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden. 
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.


Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur 
 • Een voltijdse betrekking 
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken 
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie) 
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige 
 • Maaltijdcheques (8 €) 
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen) 
 • Een permanente vorming 
 • Een flexibele uurregeling 
 • Een hospitalisatieverzekering 
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets 
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling) 
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf


Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 19/02/2022 (cv en motivatiebrief).

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Meer info

Solliciteer nu