Locatie: IGEMO - Inschrijven tot 09-08-2020

 

Als renovatiecoach ondersteun je onze klanten van a tot bij met hun energetische renovatie. Met jouw luisterend oor, kennis van zaken en sociale ingesteldheid word jij in mum van tijd een echte vertrouwenspersoon. Samen met jouw collega-renovatiebegeleiders zet je onze regio op de kaart op vlak van energiezuinig wonen.


Jouw uitdaging

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.  

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak; 
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken; 
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;  
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit … 

 
Dankzij het Europees gesubsidieerde project SUPRA kan IGEMO, samen met haar projectpartners Leiedal en Stad Gent,  een 15-koppig renovatieteam uitbouwen. De komende drie jaar zetten we met SUPRA intensiever in op het stimuleren en ondersteunen van energetische renovaties van particuliere woningen. 

De opdracht van het team bestaat erin om verbouwers praktische, technische en financiële ondersteuning te bieden tijdens hun renovatietraject.
Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Dat betekent concreet dat je op de payroll van  Leiedal terecht komt, maar dat je werkt in functie van het Europees gesubsidieerde project SUPRA en binnen IGEMO opereert. Je standplaats is dus Mechelen met het werkingsgebied van IGEMO als voorwerp. 
IGEMO wenst zich – via Leiedal – te versterken met 3 renovatiecoaches. 
 
IGEMO voert tal van projecten en opdrachten uit op het vlak van klimaat, energie, wonen en duurzame ontwikkeling. IGEMO beoogt een ketenbenadering waarbij de doelgroep (burger, bedrijf, vereniging, school…) van A tot Z wordt begeleid op het vlak van gebouwrenovatie, isolatie en ventilatie, toepassing hernieuwbare energie, duurzaam en circulair bouwen, woonkwaliteit…
Deze zogenaamde ‘customer journey’ bestaat o.a. uit: het verstrekken van informatie, bewustmaken en responsabiliseren, geven van advies, coachen, organiseren van esco-services, begeleiden en ontzorgen en financiering. 
IGEMO wil de doelgroepen een begeleidingstraject op maat aanbieden.  De renovatiecoach ondersteunt zijn klant bij 1) het in kaart brengen van de renovatienoden, 2) het maken van de juiste renovatiekeuzes, 3) het inzicht krijgen in de beschikbare en best toepasbare technieken en technologieën, 4) het selecteren en contacteren van betrouwbare en deskundige aannemers en dienstverleners, 5) het administratief en financieel ontzorgen,….


Jouw uitdaging

Je houdt ervan klanten bij te staan in hun renovatieplannen. Je hebt zin om samen met bouwprofessionals in de regio een netwerk uit te bouwen. Je bent klantgericht, sociaal en empathisch, communicatief en oplossingsgericht. Je kan je ook organiseren, plannen en coachen. 


Jouw taken

Je komt terecht in een team van renovatiebegeleiders en voert de volgende taken uit: 

 • Je adviseert en staat klanten bij in hun renovatieplannen, zowel op energetisch-technisch, financieel-juridisch als op maatschappelijk vlak 
 • Je gaat op huisbezoek bij potentiële klanten en beantwoordt hun vragen, maakt een verslag en geeft zowel technisch als energetisch advies op maat bij renovatie of aankoop van een woning 
 • Je stelt een renovatieproject op in samenspraak met de klant 
 • Je begeleidt de bouwheren gedurende het hele renovatieproces, van het bepalen van de uit te voeren werken tot de oplevering van de werken met een eventuele monitoring nadien 
 • Je bent voor de bouwheren een unieke vertrouwenspersoon, het aanspreekpunt bij het nemen van beslissingen over de werken 
 • Je verwijst de bouwheren door naar aannemers uit onze aannemerspool 
 • Je coördineert de uitvoering van de werken: afspraken met aannemers, kwaliteits- en conformiteitscontrole, winddichte plaatsing, beslissing over bijkomende werken, opvolging facturatie en betaling … 
 • Je ondersteunt de bouwheer bij het aanvragen van premies, leningen, enzovoort 
 • Je geeft advies aan de bouwheer over de financiering van de werken en beoordeelt prijsoffertes 
 • Je rapporteert rechtstreeks aan de projectcoördinator 
 • Je bent bereidt occasioneel in het weekend of ’s avonds te werken binnen een compensatieregeling voor deze gepresteerde uren

Anderzijds neem je ook een aantal flankerende taken op: 

 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, regionale actoren, vzw’s … en overlegt regelmatig in functie van een goede samenwerking 
 • Je informeert en betrekt bouwprofessionals uit de regio bij onze manier van werken en streeft naar een optimale samenwerking 
 • Je volgt de evoluties in het werkveld op en integreert ze in je werking 
 • Je communiceert op verschillende infomomenten over het belang, de technische aspecten en de aandachtspunten van (energetisch) renoveren 
 • Je voert administratieve opdrachten uit die met jouw werk verbonden zijn: 
  • Je registreert activiteiten 
  • Je houdt klantendossiers bij 
  • Je belegt vergaderingen 
  • Je stelt verslagen op


Jouw profiel

 • Je hebt sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin … 
 • Je bent klantgericht 
 • Je hebt administratieve capaciteiten en bent stipt en zorgvuldig in het rapporteren 
 • Je slaagt erin jouw werk efficiënt te plannen en te organiseren 
 • Je durft initiatief te nemen en kan de essentie van een probleem snel doorgronden 
 • Je hecht veel belang aan discretie, eerbied voor privacy en een respectvolle attitude 
 • Je hebt één of meerdere van de volgende specialisaties, wat een meerwaarde kan betekenen binnen deze functie: 
  • EPC-deskundige erkenning 
  • Specifieke kennis over installaties van verwarming, ventilatie 
  • Erkenning om als architect de nodige bouwvergunningen in te dienen
 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma of een gelijkaardig profiel met ervaring in woningrenovaties, energetische aspecten van woningen en/of de bouwsector 
 • Je beschikt over een rijbewijs


Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. Wij bieden jou: 

 • Een uitdagende en afwisselende job 
 • Een bediendencontract voor bepaalde duur (3 jaar) in voltijds dienstverband 
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen 
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring 
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand 
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone


De selectieprocedure

 • Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en c.v. 
 • De geselecteerde kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. 
 • Nadien volgt een selectieproef.


Interesse? 

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 10 augustus 2020 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, algemeen directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be.
 
 

Meer info?

Voor meer informatie: mevr. Leen Seynaeve, clustermanager Klimaat en Wonen, Tel.: 015 28 60 21.