Locatie: Gemeente Zwijndrecht - Inschrijven tot 09-12-2019

 

Als coördinator infrastructuur sta je in voor het ondersteunen, adviseren en sturen van het beleid en de diensten bij de realisatie van alle grote projecten betreffende de infrastructuur van de gemeente en het OCMW. Je bent verantwoordelijk voor de renovatie, het beheer en de vernieuwing van het gemeentelijke gebouwenpatrimonium. Dit gebouwenpatrimonium omvat onder andere het gemeentehuis, bibliotheken, buitenschoolse kinderopvang, sportaccommodatie, … Je staat in voor het opbouwen en uitdragen van je expertise naar heel de organisatie en ontwikkelt een beleidsvisie op korte en lange termijn.

 

Jobtype

 • voltijds (38/38) 
 • A4a-A4b 
 • statutaire benoeming en voor het aanleggen van een werfreserve

 

Voorwaarden

 • Minstens in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. 
 • Minimum twee jaar ervaring hebben als coördinator projecten in de sector bouwkunde (wegen, riolering of woningbouw). 
 • Passend gedrag vertonen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximaal 3 maanden oud. 
 • Burgerlijke en Politieke rechten genieten. 
 • Voldoen aan de nationaliteitsvereiste. 
 • Medisch geschikt zijn. 
 • Voldoen aan de vereiste taalkennis. 
 • Slagen voor de selectieprocedure.


Interesse? 

Klik op onderstaande knop 'Solliciteer nu' voor meer info over de functie en vul het online sollicitatieformulier in. Of stuur je cv en sollicitatieformulier naar het college van burgemeester en schepenen, Binnenplein 1 te 2070 Zwijndrecht. 

Meer info

Solliciteer nu