Locatie: Gemeente Wezembeek-Oppem - Inschrijven tot 19-10-2021

 
Gemeentebestuur Wezembeek-Oppem doet een tweede oproep voor aanwerving van een statutaire indiensttreding met een wervingsreserve van 2 jaar van een afdelingshoofd grondgebiedzaken – voltijds.

De afdeling Grondgebiedszaken heeft tot doel het gemeentelijk beleid inzake openbare werken, mobiliteit, wonen, ruimtelijke ordening, milieu/ecologische transitie te plannen en uit te voeren. 

Als afdelingshoofd organiseer en coördineer je de afdeling Grondgebiedszaken.


Wie zoeken we? 

  • De ideale kandidaat is een echte people-manager die beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur in een technische richting (ingenieur bouwkunde,….) of een ander functiegericht domein (stedenbouw en ruimtelijke planning, architectuur). 
  • Je kan bovendien minstens 3 jaar managementervaring aantonen, waarin je een team geleid hebt en beleidsdoelstellingen realiseerde. 
  • Affiniteit met een lokaal bestuur is een plus. 


Ons aanbod

  • Een gepast verloningspakket, weddeschaal A4a-A4b en na afloop van de proefperiode, een managementvergoeding (8% van de brutojaarwedde) en  dienstvoertuig met tankkaart, dat je onbeperkt privé mag gebruiken. 
  • Het voltijds bruto maandloon varieert tussen € 3.815,69 (A4a met 0 jaar geldelijke anciënniteit) en € 5.817,84 (A4b met 24 jaar geldelijke anciënniteit). 
  • Relevante beroepservaring voor de functie wordt in aanmerking genomen voor het bepalen van de anciënniteit. 


Interesse?

De uiterlijke inschrijvingsdatum is 19 oktober 2021. U stuurt een gemotiveerde kandidatuur, samen met een curriculum vitae en een afschrift van uw Nederlandstalig diploma (of een Franstalig met bewijs van Nederlandstalige taalkennis afgeleverd door Selor (art. 7)), per brief naar het college van burgemeester en schepenen, Louis Marcelisstraat 134 te 1970 Wezembeek-Oppem of per e-mail aan dirk.vansever@wezembeek-oppem.be.

U kan alle verdere informatie en de volledige functiebeschrijving bekomen bij de personeelsdienst personeelsdienst@wezembeek-oppem.be of T 02 783 12 40.