Locatie: Gemeente Oud-Heverlee - Inschrijven tot 12-04-2021

 

Als bibliothecaris coördineer je de bibliotheekwerking in alle aspecten. Je geeft leiding aan het bibliotheekteam en staat in voor een optimale dienstverlening.  Je bouwt - zowel beleidsmatig als operationeel - aan een toekomstgerichte bibliotheek op maat van Oud-Heverlee. 
Je neemt de nodige acties om de bibliotheek te laten uitgroeien tot een knooppunt van contact en cultuur. De samenwerking met andere (boven)lokale vrijetijdsactoren is daarbij cruciaal. 


Profiel

 • Je bezit leidinggevende kwaliteiten en kan een team stimuleren en motiveren.
 • Je blinkt uit in coördineren en organiseren. Je hebt oog voor vernieuwing en maatschappelijke evoluties.
 • Je bent flexibel, klantgericht en communicatief. Je hebt een grote interesse in literatuur. 
 • Je beschikt over uitstekende computervaardigheden. 


Diploma

 • diploma bachelor of gelijkgesteld 
 • reeds beroepservaring in een openbaar bestuur: 
  • ten minste 6 jaar graadanciënniteit in de graag B1-B3 of in de hogere graden van niveau C (C4-C5);
  • ten minste 9 jaar niveauanciënniteit in niveau C.


Aanbod

 • maandwedde: minimum 2.894,41 euro en maximum 4.715,21 euro (index 02/2021) 
 • maaltijdcheques waarde: 8 € 
 • fietsvergoeding woon- werkverkeer (0,24 €/ km heen en terug) 
 • hospitalisatieverzekering 
 • minimum 30 vakantiedagen


Examenprogramma

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten),  en een mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst.


Wervingsreserve

De kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.


Kandidatuur

Uw kandidatuur met duidelijke vermelding van de beoogde functie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en het vereiste diploma kan als volgt: 

 • overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen 
 • per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee 
 • onlineformulier via website www.oud-heverlee.be 
 • via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae als bijlage, naar volgend e-mailadres:  kandidatuur@oud-heverlee.be

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 april 2021 (postdatum of datum ontvangstbewijs of datum e-mail dient als bewijs).

Bijkomende inlichtingen i.v.m. inhoud de functie, de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure zijn terug te vinden op de website van de gemeente of op de dienst personeel, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016/38 88 29, e mail: personeel@oud-heverlee.be.


Vacaturedetails

 • (m/v) 
 • voltijds 
 • B4-B5 
 • tewerkstelling in contractueel verband – aanwerving 1 september 2021