Locatie: Gemeente Oosterzele - Inschrijven tot 29-11-2023

 

statutair            voltijds            master + beroepservaring            A1a-A3a            

 

Oosterzele is een landelijke gemeente met een hart en een ziel. Dagelijks zetten ruim 120 betrokken en dynamische medewerkers zich in voor een optimale, progressieve en klantvriendelijke dienstverlening voor alle 14 000 inwoners.

De dienst Woon- & Leefomgeving staat in voor de goede ruimtelijke ordening, de ruimtelijke planning, het woonbeleid en duurzaamheid en milieu op het gemeentelijk grondgebied.

Je stuurt de dienst aan en staat in voor een kwalitatieve advisering en dienstverlening van de domeinen binnen de dienst. Je organiseert, professionaliseert en optimaliseert de volledige operationele werking van de dienst Woon- en Leefomgeving.

Als omgevingsambtenaar waarborg je in het kader van de geldende Vlaamse reglementering een kwaliteitsvolle voorbereiding en uitvoering van het beleid dat inzake ruimtelijke ordening, huisvesting en milieu/duurzaamheid in de gemeente wordt gevoerd.

Je leidt en ondersteunt de specialisaties ruimtelijke ordening en milieu-landbouw binnen de dienst omgeving, adviseert en volgt de omgevingsvergunningsaanvragen, het woon- en klimaatbeleid binnen de gemeente op. Je focus ligt op het nastreven van een goede ruimtelijke ordening in een aangename woon- en leefomgeving.


Benieuwd? Duik dieper in deze vacature