Locatie: Gemeente Ledegem - Inschrijven tot 15-08-2022

Niveau A5a-A5b - voltijds - contract onbepaalde duur

 

Je kerntaken

Als coördinator wonen, vergunningen en lokale economie sta je in voor de coördinatie, voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid rond wonen, vergunningen en lokale economie. Daarnaast neem je als omgevingsambtenaar ook zelf een expertenrol op binnen het team voor wat betreft de omgevingsvergunningen. Dit steeds met het oog op een optimale dienstverlening en klantentevredenheid. Je verzorgt eveneens de externe communicatie van het team. Bovendien streef je naar gemotiveerde en competente medewerkers, door een goede aansturing en coaching.

 

Wie zoeken we?

 • Als medewerker van ons lokaal bestuur wil je graag de (interne) klant centraal zetten. Onze waarden komen sterk overeen met wat jij belangrijk vindt. Lees er hier alles over.
 • Je bent in het bezit van een masterdiploma en minimum 4 jaar relevante ervaring. Heb je geen masterdiploma, maar wel de vereiste ervaring, dan kan je toch worden toegelaten tot de procedure mits het slagen in een capaciteitstest.
 • Je hebt een vlotte kennis van MS Office O365 en ervaart digitalisering als een noodzakelijke investering in de toekomst.
 • Je voelt je verbonden met de belangen van de organisatie en straalt eigenaarschap uit.
 • Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk en dat van je medewerkers.
 • Positief leiderschap en innovatieve arbeidsorganisatie zijn geen holle begrippen voor jou: je haalt het beste uit je team om de beleidsdoelstellingen op dat vlak waar te maken.
 • Je start vanuit een positieve ingesteldheid, maar durft ook bestaande zaken in vraag te stellen en doet proactief nieuwe voorstellen.
 • Je bent een sterke projectleider en vooral een 'doener'. 
 • Je laat ruimte voor participatie en andere meningen, betrekt de juiste personen bij een dossier of project, maar neemt ook tijdig de juiste, onderbouwde beslissing.
 • Je bent een kei in plannen en organiseren: je houdt rekening met deadlines, kijkt vooruit op lange termijn en kan de juiste prioriteiten leggen.
 • Je bouwt een netwerk uit van contacten die ertoe bijdragen je doelstellingen te realiseren en werkt regelmatig met collega’s samen voor specifieke problemen.
 • Je bent in staat een visie te ontwikkelen, strategieën te formuleren voor de komende jaren en trends op te volgen.


Met wie werk je samen?

Jouw team bestaat uit een tweede omgevingsambtenaar en 2 administratief deskundigen.

Je werkt rechtstreeks onder de algemeen directeur en staat in nauw contact met de burgemeester en schepenen die bevoegd zijn voor jouw thema’s. 

 

Wat bieden wij?

Je komt terecht in een kleinschalige organisatie, waar vertrouwen en een open en eerlijke communicatie belangrijk zijn. We willen medewerkers de ruimte geven om te groeien en te blijven leren.

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur.

Je geniet van de voordelen van een tewerkstelling in de openbare sector:

 • Verloning volgens het barema A5a-A5b (min. € 4.202,73 – max. € 7.191,99 bruto), relevante ervaring wordt in aanmerking genomen voor zowel de geldelijke als de schaalanciënniteit. Contacteer ons voor een simulatie. 
 • GSM met abonnement.
 • Maaltijdcheques met een waarde van € 6,30 per gewerkte dag.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer.
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een 2de pensioenpijler (= pensioensparen) van 3 % van het brutojaarloon.
 • Een flexibel uurrooster, voor een optimale balans werk-privé.
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen volgens leeftijd).
 • Diverse voordelen via de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Vlaanderen.
 • Een aangename, moderne werkomgeving waarin iedereen gelijk behandeld wordt.


Hoe verloopt de selectieprocedure?

Stel je ten laatste 15 augustus kandidaat via solliciteren@ledegem.be

Een geldige kandidatuur bevat:

 • Jouw cv en motivatiebrief.
 • Een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud).
 • Een kopie van jouw diploma.

Kandidaten die voldoen aan de aanwervingsvoorwaarden worden uitgenodigd naar de verdere procedure.

 

Meer info

Problemen met solliciteren of meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Henny Vandenweghe via solliciteren@ledegem.be.