Locatie: Gemeente Lebbeke - Inschrijven tot 19-10-2021

Gezocht: Een hands-on manager met administratieve skills

 • Je coördineert de dagelijkse werking van ons kinderdagverblijf van 53 plaatsen en onze buitenschoolse opvang van 33 plaatsen. Je geeft leiding aan een team van 16 medewerkers.  
 • Je vormt een tandem met de pedagogisch beleidsmedewerker en coach. Jij draagt de eindverantwoordelijkheid, maar hij draagt de verantwoordelijkheid voor het pedagogisch beleid.
 • Je rapporteert aan het afdelingshoofd Burger en Welzijn. 


Jouw opdracht

 • Als verantwoordelijke organiseer en coördineer je de dagelijkse werking. De klemtoon ligt daarbij op organisatorische, administratieve en leidinggevende taken (en niet op pedagogische taken). 
 • Je denkt sterk beleidsmatig en geeft op een efficiënte en effectieve manier uitvoering aan de beleidsdoelstellingen. Je maakt de meerjarenplanning en het budget kinderopvang op en volgt dit nauwgezet op. Je gaat op zoek naar opportuniteiten voor versterking en/of groei. Je bereidt agendapunten en dossiers voor de bestuursorganen voor. 
 • Je volgt de wetgeving en regelgeving kinderopvang nauwgezet. Je ben verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en bijsturing van het crisis-, veiligheids-, gezondheids- en hygiënebeleid. Je volgt inspectierapporten op en stelt eventuele actieplannen op. 
 • Je verzekert een optimale bezetting binnen de vooropgestelde objectieven. Je zorgt voor toeleiding van kinderen en beheert de kind-ouders-dossiers en de opvangplannen. Je ondersteunt ouders bij hun aanvraag voor inkomenstarief. 
 • Je maakt de planning van de kinderbegeleiders op in functie van de werking van de kinderopvang. De noden van kinderen en hun ouders zijn daarbij het uitgangspunt. 
 • Je voert een efficiënt personeelsbeleid, je staat in voor selectie- en functioneringsgesprekken, je volgt ziekteverzuim op, je organiseert teamoverleg, enz. Je creëert een aangename werkplek met oog voor dialoog, betrokkenheid en samenwerking.
 • Je staat in voor de dagelijkse administratieve werking en bereidt de facturatie voor. 
 • Je optimaliseert het dagelijks beheer in samenwerking met collega’s uit de ondersteunende diensten (zoals de financiële dienst en de dienst personeel en organisatie). Je bouwt een sterk netwerk uit met relevante externe actoren. 


Jouw profiel

 • Je bent minimaal in het bezit van een bachelordiploma, dat voldoet aan de voorwaarden die Kind & Gezin oplegt voor het uitvoeren van een functie als verantwoordelijke in de kinderopvang (vanaf 19 plaatsen). 
 • Je hebt minstens 4 jaar relevante beroepservaring. 
 • Affiniteit met kinderopvang is een plus, maar leidinggevende, organisatorische en administratieve competenties primeren. Je bent wél bereid en in staat om je op korte termijn in de materie in te werken. Je neemt de regie van je leren zelf in handen. 


Jouw talenten

 • Je hebt een sterk beleidsvoerend vermogen, maar houdt voeling met de werkvloer. 
 • Je kan de juiste prioriteiten stellen. 
 • Je ziet oplossingen in plaats van problemen. 
 • Je hebt sterke leidinggevende vaardigheden. 
 • Je hebt sterke administratieve vaardigheden. 
 • Je bent een sterke communicator. 
 • Je bent een sterke netwerker. 
 • Je bent flexibel en stressbestendig. 
 • Je bent ondernemend, staat open voor verandering en reikt ook zelf nieuwe ideeën aan. 
 • Je bent resultaatgericht. 
 • Je kan zelfstandig werken. 
 • Je kan goed samenwerken in team. 
 • Je bent integer. 


Ons aanbod

 • Een voltijdse functie in statutair dienstverband. 
 • Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar. 
 • Verloning op niveau B4 – B5 (indicatie – bruto geïndexeerd loon/maand) 
  • B4 4 jaar anciënniteit (min.): 3.196 euro bruto/maand 
  • B5 9 jaar anciënniteit: 3.847 euro bruto/maand 
  • B5 15 jaar anciënniteit: 4.254 euro bruto/maand 
  • B5 20 jaar anciënniteit: 4.520 euro bruto/maand 
  • B5 23 jaar anciënniteit (max.): 4.809 euro bruto/maand
 • Maaltijdcheques (7.5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage). 
 • Gsmvergoeding. 
 • Fietsvergoeding (0,24 euro/km). 
 • Mogelijkheid tot aansluiting bij collectieve hospitalisatieverzekering. 
 • Een aangename werkomgeving in een dynamische organisatie.
 • Plaats tewerkstelling: Kinderopvang ’t Kwakkeltje, Lebbeke


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef (competentieproef en gevalstudie) en een sollicitatiegesprek.

De schriftelijke proef vindt plaats onder de vorm van een thuiswerkopdracht (26/10/21 16u – antwoorden indienen tegen 29/10/21 12u).  De mondelinge proef vindt plaats op 16/11/21 (tussen 10u-18u).


Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 19/10/2021. Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert. Volgende documenten mee indienen bij kandidaatstelling:

 • sollicitatiebrief 
 • omschrijving van minimum 4 jaar relevante beroepservaring 
 • cv 
 • kopie van het vereiste diploma

Documenten indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (OCMW Lebbeke, Brusselsesteenweg 47, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (sollicitatie@lebbeke.be).

Voor vragen kan je terecht op 052/469.104 of personeelsdienst@lebbeke.be of onze website.