Locatie: Gemeente Lebbeke - Inschrijven tot 11-04-2021

 

Is het coördineren van infrastructuurprojecten jouw ding? Ga je graag in overleg met aannemers, studiebureaus en burgers? Dan is deze veelzijdige job als projectcoördinator voor in hoofdzaak wegenis- en rioleringswerken, aangevuld met gebouwen, iets voor jou!

 

Functiebeschrijving 

 • Je treedt op als projectmanager bij de ontwikkeling en realisatie van de verschillende wegenwerken en infrastructuurwerken. 
 • Je bent de coördinator van het team, brengt mensen samen, hakt knopen door. 
 • Je hebt een praktische kijk op de uitvoering van projecten. 
 • Je staat in voor de opvolging van diverse projecten en treedt hierbij op als projectleider uitgevoerd door de eigen technische dienst, externe aannemers of een combinatie van beide.  
 • Je bent de spilfiguur bij de realisatie van deze projecten van A tot Z en volgt deze zowel inhoudelijk, budgettair als procedureel op. Tevens bewaak je hierbij de planning. 
 • Je hebt een rationele kijk op de haalbaarheid en kostprijs van projecten. 
 • In de rol van opdrachtgever stel je ontwerp- en studiebureaus aan om de projecten te realiseren. 
 • Je stuurt deze bureaus aan, bezorgt hen de nodige informatie om projecten te kunnen uitwerken en volgt hen op, je doet nazicht van de dossiers en begeleidt de procedures. 
 • Bij de uitvoering van werken door externe aannemers fungeer je als leidend ambtenaar van bij de start, tijdens de werken tot de definitieve oplevering. Een deel van het takenpakket is de concrete opvolging van de werven. 
 • Je bent aanwezig bij werfvergaderingen en gaat geregeld ter plaatse voor controle van de werken. 
 • Je treedt op als ontwerper voor kleinere projecten (opmaak ontwerp, raming, meetstaat, lastenboek, prijsvraag, beoordelen van offertes werfopvolging en -controle, oplevering en nazorg). 
 • Je zorgt mee voor het indienen van begrotingsvoorstellen bij de jaarlijkse opmaak van het budget en actualisatie van de meerjarenplanning. 
 • Je licht dossiers toe aan verschillende doelgroepen (managementteam, raadscommissies, adviesraden,…), ook buiten de normale kantooruren. 
 • Je begeleidt o.a. de opmaak van bewonersbrieven, persberichten, inspraak- en participatievergaderingen en infomarkten.  
 • Je blijft op de hoogte van de wetgeving en eventuele wijzigingen en implementeert nieuwe regelgeving projectmatig


Profiel

 • Je bent in het bezit van een masterdiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli of daarmee gelijkgesteld onderwijs, meer specifiek master in de ingenieurswetenschappen of master in de industriële wetenschappen. 
 • Je kan minimum 3 jaar functierelevante werkervaring als ingenieur voorleggen. 
 • Je hebt een rijbewijs B. 
 • Je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.


Wij bieden

 • Een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging 
 • Een voltijdse statutaire functie (38u per week) 
 • Een goede werk-privébalans met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof) 
 • Loon en extra legale voordelen: 
  • loon niveau A1a-A3a 
   Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige. Indicatie: 
   • A1a o jaar anciënniteit (min.): 3.170 euro bruto/maand 
   • A2a 4 jaar anciënniteit: 3.815 euro bruto/maand 
   • A2a 12 jaar anciënniteit: 4.461 euro bruto/maand 
   • A3a 18 jaar anciënniteit: 5.215 euro bruto/maand 
   • A3a 24 jaar ancienniteit (max.):  5.578 euro bruto/maand
  • maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage) 
  • tussenkomst in GSM-abonnement 
  • fietsvergoeding (0,24 euro/km) 
  • gratis hospitalisatieverzekering


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en mondeling proef.

 • Schriftelijke proef (op 60 % van de punten): 
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst. 
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • Mondelinge proef (op 40 % van de punten) 
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De schriftelijke proef heeft plaats onder de vorm van een thuiswerkopdracht.  De opdracht wordt via mail verzonden op vrijdag 23/04/2021 om 11u en moet worden ingediend tegen zondag 25/04/2021 om 23u59.
Voor wie slaagt voor de schriftelijke proef, volgt op 06/05/2021 (tussen 9u-15u) een mondelinge proef.


Plaats van tewerkstelling

Flor Hofmanslaan 1 – 9280 Lebbeke 


Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 11/04/2021. Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.
Sollicitatiebrief met motivatie en omschrijving van de eventuele functierelevante ervaring + cv + afschrift van het vereiste diploma en rijbewijs indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).


Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104