Locatie: Gemeente Lebbeke - Inschrijven tot 09-08-2020

 

Als deskundige fiscaliteit en verzekeringen ben je intern en extern het aanspreekpunt voor wat deze materie betreft.  Voor het luik verzekeringen coördineer je alle niet-persoonsgebonden verzekeringen (o.a. brandverzekering, autoverzekering, verzekering alle risico’s, …).  Je zorgt voor een correcte afhandeling van alle dossiers (nieuwe polissen, schadegevallen…). Daarnaast coördineer je de dienst belastingen. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van alle belasting- en retributiereglementen, voor het toezicht van de correcte naleving ervan en voor de tijdige inning van de belastingen en retributies.


Profiel

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs. 
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

 

Wij bieden

 • Een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging 
 • Een voltijdse statutaire functie (38u per week) 
 • Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige 
 • Een goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof) 
 • Loon en extra legale voordelen: 
  • loon niveau B1-B3 – min. € 2.509 bruto/maand en max. € 4.229 bruto/maand 
  • maaltijdcheques (6€, waarvan 1.09€ persoonlijke bijdrage) 
  • fietsvergoeding (0.24€/km) 
  • gratis hospitalisatieverzekering


Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke en mondeling proef. 

 • Schriftelijke proef (op 60 % van de punten): 
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst. 
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • Mondelinge proef (op 40 % van de punten)

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Er wordt een preselectie voorzien als er minimum 15 geldige kandidaturen zijn.
Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De data waarop de schriftelijke en mondelinge proef plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend.  Deze data zullen minimaal 14 dagen op voorhand worden doorgeven.


Plaats van tewerkstelling

Flor Hofmanslaan 1 – 9280 Lebbeke 


Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 09.08.2020. Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.
Sollicitatiebrief met motivatie + cv + afschrift van het vereiste diploma indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).


Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/468.232


Vacaturedetails

 • (m/v) 
 • B1-B3 
 • statutair 
 • aanwerving en aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar