Locatie: Gemeente Lebbeke - Inschrijven tot 18-02-2020

 

Het afdelingshoofd burger en welzijn coördineert onder het gezag van de algemeen directeur de diensten van de afdeling burger en welzijn (burgerzaken, sociale dienst, thuiszorg, kinderopvang, woonzorgcentrum). Hij/zij staat tevens in voor de strategische beleidsvoering van zijn/haar diensten. 


Functie

 • uitwerken van een beleid voor de afdeling burger en welzijn, en dit beleid toetsen aan het algemeen beleid en de visie binnen de organisatie 
 • coördinatie en leiding over de afdeling burger en welzijn


Profiel

 • in het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs 
 • minimaal 4 jaar relevante beroepservaring hebben bij een overheid, in de privésector of als zelfstandige kunnen aantonen 
 • je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure


Wij bieden

 • een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging 
 • een voltijdse statutaire aanstelling (38u per week) 
 • volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige 
 • een goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof) 
 • loon en extra legale voordelen: 
  • loon niveau A4a-A4b – min. 3740€ bruto/maand en max. 5703€ bruto/maand 
  • maaltijdcheques (6€, waarvan 1.09€ persoonlijke bijdrage) 
  • fietsvergoeding (0.24€/km) 
  • gratis hospitalisatieverzekering


Procedure

 • schriftelijke proef (op 60 punten) – thuiswerkopdracht periode 25.02.2020-11.03.2020 
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst. 
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • mondelinge proef (op 40 punten) – 24.03.2020 (Lebbeke) 
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.
 • assessment center (geschikt/niet geschikt) – 03.04.2020 of 08.04.2020 (Gent) 
  Tijdens een assessment center wordt de kandidaat beoordeeld door twee verschillende assessoren die daarvoor een geïntegreerde set van technieken gebruiken. Dit capacitair onderzoek op niveau van de functie beoogt de evaluatie van de voor de functie vereiste vaardigheden en attitudes. Er wordt een uitspraak gedaan naar de geschiktheid van de kandidaat. 

Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef en mondelinge proef) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.
Voor het assessment center moeten de kandidaten geschikt bevonden worden.


Solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 18.02.2020. Duidelijk functie vermelden waarvoor je solliciteert.
Sollicitatiebrief met motivatie + cv + afschrift van het vereiste diploma + omschrijving van de functierelevante ervaring (indien van toepassing) indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).


Meer info?

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/468.232


Vacaturedetails

 • A4a-A4b 
 • voltijds 
 • statutair 
 • aanwerving en aanleg wervingsreserve voor 2 jaar