Locatie: Gemeente Hoegaarden - Inschrijven tot 19-09-2021

Functie-omschrijving

Als gemeentelijke omgevingsambtenaar bouw je mee aan de ruimtelijke toekomst van de gemeente Hoegaarden.  Een gemeente waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen.
Je staat in voor het onderzoek, de voorbereiding en de adviesverlening over omgevingsvergunningen met het oog op de behandeling ervan door het college en door de gemeenteraad, dit steeds binnen de wettelijke voorschriften. Je ondersteunt de visievorming van de beleidsorganen inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening.  


Diplomavoorwaarden

 • Houder zijn van een master- of bachelordiploma (of gelijkgesteld) in de richting van stedenbouw, ruimtelijke ordening/planning of architectuur.

OF

 • houder zijn van een master- of bachelordiploma (of gelijkgesteld) met een relevante beroepservaring van minimum 2 jaar inzake ruimtelijke ordening.
 • Voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikels 143 tem 146 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning betreffende het opleidingsniveau en kwaliteitsvereisten van een omgevingsambtenaar of aan deze voorwaarden voldoen binnen de 2 jaar na aanstelling. 
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

 

Aanbod

 • Verloning:
  • Salarisschaal A1a-A3a (masterdiploma) : bruto maandloon tussen 3170,07 euro en 5.578,45 euro. 
  • Salarisschaal B4-B5 (bachelordiploma) : bruto maandloon tussen 2894,41 euro en 4715,21 euro aan huidige index (38/38).
  • Toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving.
 • Extralegale voordelen: Haard- of standplaatsvergoeding, maaltijdcheques van 8 euro, ecocheques, fietsvergoeding, terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer, gunstige verlofregeling, tweede pensioenpijler en gratis hospitalisatieverzekering.


Solliciteren

Solliciteren kan tot en met zondag 19 september 2021  (motivatiebrief met cv, kopie diploma en bewijs relevante beroepservaring): 

 • ofwel per brief aan het College van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden. 
 • ofwel via mail aan personeelsdienst@gemhoegaarden.be.        
 • Ofwel via afgifte op de personeelsdienst, Gemeenteplein 1 te 3320 Hoegaarden.

Bijkomende info te bekomen bij Bart Hendrix, algemeen directeur op tel 016/768.768 of via mail bart.hendrix@gemhoegaarden.be.

Functieomschrijving en aanwervingsvoorwaarden te bekomen op de personeelsdienst via mail personeelsdienst@gemhoegaarden.be


Vacaturedetails

 • (m/v) 
 • voltijds  
 • contract van onbepaalde duur 
 • A1a-A3a (master) of B4-B5 (bachelor)  
 • aanwervingsprocedure, met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar