Locatie: Gemeente Brasschaat - Inschrijven tot 19-09-2021

De afdeling infrastructuur valt binnen het domein plaatsgebonden zaken. Als manager infrastructuur word je ondersteund door een werfleider en een enthousiast team van projectmedewerkers. Er heerst een positieve sfeer waarbij met respect voor elkaar zo flexibel en efficiënt mogelijk wordt gewerkt aan een klantgerichte dienstverlening. Op basis van duidelijke afspraken en positieve communicatie worden uitdagende doelstellingen gerealiseerd.

Je staat in voor het volledige beheer, aansturing en ontwerp van het wegenpatrimonium binnen de gemeente en alle andere werken zoals de coördinatie en aansturing van het beheer van nutsleidingen, infrastructuur bij bushaltes, fietsstallingen, enz... Tevens stuur je samen met de rioolbeheerder alle riolerings- afwateringsprojecten aan. Je coördineert de samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen je werkveld. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en het opvolgen van een meerjarenbudget.

De volledige functiebeschrijving kan je in bijlage raadplegen.


Voorwaarden

Kandidaten moeten in bezit zijn van een master diploma in een technische richting en minstens drie jaar leidinggevende ervaring hebben in een relevante beroepssector of in het bezit van een bachelor diploma in een technische richting en minstens 5 jaar aantoonbare ervaring in projectmanagement in een relevante beroepssector.

 
Aanbod

 • Je wordt betaald volgens de wettelijke barema's (A1a-A3a). Je mag alle beroepsrelevante anciënniteit inbrengen. Concreet heb je met drie jaar anciënniteit een bruto maandloon van 3.489,25 euro en met 24 jaar een bruto maandloon van 5.578,45 euro. Je kan altijd een loonsimulatie aanvragen.
 • Bijkomende voordelen: 
  • een boeiende job (voltijds contract onbepaalde duur) met een goede work-life balance 
  • flexibel uurrooster 
  • maaltijdcheques van 7,5 euro per 7,6 u prestatie 
  • gratis hospitalisatieverzekering 
  • opbouw 2e pensioenpijler 
  • fietsvergoeding woon-werk-woon van 0,24 euro per kilometer 
  • terugbetaling openbaar vervoer 
  • 35 dagen verlof en 14 feestdagen 
  • fruit op het werk 
  • gratis parking 
  • korting abonnement Zoo en Sportoase 
  • aanleg van een werfreserve van 2 jaar


Inschrijven

Wil je werken in een enthousiast team en voor een dynamisch, ecologisch en vernieuwend bestuur met respect voor de work-life balans?

Schrijf je online in uiterlijk op 19 september 2021. Bezorg ons naast je CV, motivatiebrief, kopie van je diploma en een uittreksel uit het strafregister, je portfolio met bewezen kennis en competenties. Tijdens een eerste CV screening zal hiermee rekening gehouden worden.

Verloop van de selectie: verkennende gesprekken (28 september 2021), een schriftelijk (1 oktober 2021) en een mondeling gedeelte (4 oktober 2021). De procedure wordt afgesloten met een assessment center.


Meer info

Meer info kan je bekomen via sollicitatie@brasschaat.be

Meer info

Solliciteer nu