Locatie: Gemeente Berlaar - Inschrijven tot 31-12-2019

 

Jobtype

 • (m/v) 
 • niv Av


Aanwervingsvereisten

Ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs. Indien je niet beschikt over bovenvermeld diploma, komt je ook in aanmerking mits volgende voorwaarden: 

 • Je beschikt over een bachelor diploma of gelijkwaardig 
 • Je kan 3 jaar relevante beroepservaring bewijzen. Je zal ook nog een functiegerichte competentietest, alsook een niveau- of capaciteitstest dienen af te leggen, waarop je een gunstig resultaat moet behalen.


Functie-inhoud 

 • leidinggeven aan de afdeling Ruimte 
 • verantwoordelijke voor de werkvelden openbare werken, milieu, patrimonium, lokale economie, ruimtelijke ordening, mobiliteit, technische dienst 
 • opmaak voorstel beleidsplanning en budget voor de afdeling Ruimte 
 • de volledige functiebeschrijving kan je vinden op www.berlaar.be/vacatures


Wat kunnen wij bieden? 

 • bruto geïndexeerde aanvangsmaandwedde: 3.107,98 euro excl. haard- of standplaatstoelage 
 • relevante anciënniteit kan overgenomen worden 
 • maaltijdcheques (8 euro), fietsvergoeding (24 cent) en hospitalisatieverzekering 
 • er wordt een wervingsreserve van 2 jaar aangelegd


Aanwervingsprocedure 

 • er wordt eerst een schriftelijke proef afgenomen 
 • de geslaagden van de schriftelijke proef worden uitgenodigd voor een mondelinge proef 
 • de (eerste drie) geslaagden van de mondelinge proef dienen nog een assessment af te leggen 
 • de kandidaten die niet beschikken over een master diploma dienen ook nog een niveau- of capaciteitstest af te leggen


Schriftelijke kandidaturen indienen 

 • t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Markt 1 in 2590 Berlaar 
 • bij voorkeur via e-mail: personeel@berlaar.be 
 • te bezorgen: curriculum vitae (met foto), kopie van je diploma en een recent (max 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 1) 
 • ten laatste op 31 december 2019. De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend.


Hebt u interesse en wenst u bijkomende inlichtingen? 

Neem dan contact op met de personeelsdienst via 03 410 19 00 , e-mail: personeel@berlaar.be