Locatie: Gemeente Arendonk - Inschrijven tot 13-12-2019

 

Jobtype

  • niveau A 
  • voltijds 
  • contractueel


Functie

De omgevingsambtenaar milieu coördineert de milieudienst van het gemeentebestuur en ontwikkelt een beleidsvisie inzake leefmilieu. Hij is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid. Hij begeleidt en bereidt milieudossiers voor en oefent toezicht uit op de naleving van de milieuwetgeving. Hij levert een vlotte en correcte dienstverlening aan burgers en professionelen op het vlak van milieu.


Vereisten

Je hebt een masterdiploma in een milieugerelateerde richting of een algemeen masterdiploma met bijkomende opleidingen en aangetoonde verworven kennis (beroepservaring) over dit thema.
Je bent in het bezit van een bekwaamheidsbewijs om aangesteld te kunnen worden als gemeentelijke toezichthouder, of je behaalt dit bewijs binnen een termijn van drie jaar na indiensttreding.


Wat bieden wij?

De bruto maandelijkse aanvangswedde bedraagt aan de huidige index minimum 3 107,98 euro. Je hebt recht op maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering en een fietsvergoeding. Er wordt een werfreserve van 3 jaar aangelegd.


Solliciteren?

Je kan een infobrochure downloaden van de website www.arendonk.be of verkrijgen bij de personeelsdienst: 014 40 90 64 of mieke.iemants@arendonk.be. Je kandidatuur moet uiterlijk op 13 december 2019 aangetekend verstuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen, Vrijheid 29, 2370 Arendonk (poststempel geldt als bewijs), of afgegeven worden bij de personeelsdienst tegen ontvangstbewijs.