Locatie: Gemeente Malle - Inschrijven tot 19-09-2021

Functie

Je hebt de leiding van het departement ruimte & wonen. Samen met je team zorg je ervoor dat Malle een aangename plek is om te wonen. Je levert de juiste vergunningen af voor gebouwen, zorgt voor de aanleg en onderhoud van wegen, pleinen en gebouwensites, en creëert biodiversiteit op het vlak van leefmilieu. Bovendien zorg je ervoor dat onze gemeente toegankelijk en verkeersveilig is.


Managementsgebonden functie-inhoud

 • Als lid van het managementteam neem je actief deel aan de voorbereiding, de uitwerking en de evaluatie van de visie, de missie, de strategische en operationele doelstellingen van de organisatie en de implementatie ervan binnen het eigen departement en de rapportering daarover. 
 • Je neemt op regelmatige basis actief deel aan overlegmomenten van het managementteam om via een klimaat van openheid te komen tot een goede coördinatie tussen de diverse departementen met het oog op een eenvormige, kwalitatieve dienstverlening van de organisatie. 
 • Je ontwikkelt een visie en beleid in verband met jouw functiedomein, en je leidt de uitwerking hiervan. Je schaaft hiervoor continu je kennis bij, bijvoorbeeld door het bijwonen van studiedagen en bijscholingen.


Andere specifieke taken eigen aan het departement

 • Je bent het aanspreekpunt voor de mandatarissen met betrekking tot het eigen departement. 
 • Je bent verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het eigen departement met in het bijzonder aandacht voor het budgetbeheer, het personeelsbeheer, de werkprocessen, de communicatie, ... 
 • Je bent eindverantwoordelijke inzake dossiervorming, opvolging en afhandeling van beslissingen van de bestuursorganen met betrekking tot het eigen departement. 
 • De opmaak van het budget wordt door jou voorbereid. 
 • Je zorgt voor een positieve beeldvorming rond de activiteiten van jouw departement. 
 • Je staat in voor de voorbereiding en begeleiding van de beleids- en beheerscyclus. 
 • Je staat in voor de inventarisatie, de planning en de technische voorbereiding van de voor het eigen departement uit te voeren overheidsopdrachten in overleg met de dienst aankoop en adviseert rond prioriteiten en subsidiëringsmogelijkheden.


Andere specifieke taken eigen aan de functie

 • Je geeft leiding aan de teamverantwoordelijken van de diensten binnen het departement: omgeving (ruimtelijke ordening en leefmilieu), infrastructuur & mobiliteit, en openbare werken.
 • Je coacht en motiveert je medewerkers, en voert in dit kader functionerings- en evaluatiegesprekken.


Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of een hieraan gelijkgesteld diploma. 
 • Je beschikt over een rijbewijs B. 
 • Leidinggeven gaat je natuurlijk af, je hanteert een coachende en resultaatgerichte leiderschapsstijl. Ervaring in een leidinggevende functie is sterk aanbevolen. 
 • Je hebt een algemene kennis van de werking van een lokaal bestuur. 
 • Je bent vertrouwd met minstens enkele thema's uit het departement: ruimtelijke ordening, openbare werken, infrastructuur, mobiliteit en leefmilieu. 
 • Je hebt een verbindende communicatiestijl, waarbij je bruggen slaat tussen diensten en departementen. 
 • Je bent sterk in het uitwerken van een strategische visie, en kan deze op een overtuigende manier overbrengen.


Aanbod

 • Een inhoudelijk uitdagende functie in een gemeente waar rust en bedrijvigheid samengaan. 
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur binnen barema A1a-A3a. 
 • Extralegale voordelen zoals een hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, maaltijdcheques van 7,7 euro, 35 vakantiedagen, fietsvergoeding of vergoeding openbaar vervoer.


Bijkomende informatie

Solliciteren kan tot uiterlijk 19 september 2021.

Het schriftelijke onderdeel van de aanwervingsprocedure gaat door op woensdag 22 september 2021 na de kantooruren.

Raadpleeg de aanwervingsbrochure voor meer informatie.


Bijlage

Meer info

Solliciteer nu