Het woonzorgdecreet van 2019 regelt de erkenningsvoorwaarden van woonzorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten gezinszorg, lokale dienstencentra, assistentiewoningen. 

De volledige tekst van het woonzorgdecreet kan je vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.