Staatsveiligheid melde dit jaar dat de dreiging vanuit extreemrechtse ideologie toeneemt en geweld inmiddels, ook in België, geen taboe meer is. Leden van rechts-extremistische groepen krijgen steeds vaker de oproep om zich voor te bereiden op mogelijke escalatie. Nieuw is het fenomeen op zijn minst, maar de huidige coronapandemie levert mogelijks wel de perfecte voedingsbodem voor een cocktail aan frustraties.

In deze webinar gaan we in op de manifestatie van rechts-extremisme en de (lokale) aanpak ervan. Het eerste deel gaat in op het actieterrein van rechts-extremistische groepen. Vanuit het ontstaan van de “Nouvelle droite” beweging in de jaren zestig gaan we in op de wijze waarop deze beweging in Vlaanderen voet aan grond kreeg en hoe de huidige identitaire bewegingen zich zowel in de fysieke als digitale publieke ruimte manifesteren. We staan daarom ook stil bij de online mobilisatie vanuit rechts-extremistische middens en de manier waarop het identitaire denken wordt binnengebracht in de internet subcultuur.

Wanneer
Donderdag 21 januari 2021 - De aanpak van rechts-extremisme op gemeentelijk en politioneel niveau
van 13u tot 15u

Voor wie
Deze digitale studienamiddag richt zich naar medewerkers van het lokale bestuur en alle professionals werkend rond de thematiek van radicalisering en polarisatie

Programma

13u00

 Verwelkoming en Inleiding

13u10

 Verhaal van een ervaringsdeskundige

13u20

 Lokale aanpak van rechts-extremisme in Rotterdam door Kostas Brejaart (Gemeente Rotterdam)

Voor de gemeente Rotterdam is extreemrechts geen nieuw verschijnsel. Ze zet dan ook in op vier grote pijlers binnen het radicaliseringsbeleid: depolariseren en verminderen van spanningen, vergroten van de weerbaarheid, deskundigheidsbevordering en een persoonsgerichte aanpak op deradicalisering en disengagement

13u50

 Pauze

14u00

 Duitse politionele aanpak van rechts-extremisme door Jörg Gebhard (VVSG, voormalig medewerker BKA)

 Extremisme is bijna nergens in de EU een strafrechtelijke categorie. Dit stelt de politie voor uitdagingen: op welke manier moet de politie een fenomeen meten en bestrijden dat als gevaarlijk wordt beschouwd, maar dat niet wettelijk is gedefinieerd? Hoe gaat de Duitse politie deze uitdaging aan en hoe onderscheidt zich deze aanpak van de Belgische situatie?

14u30

 Q&A met Kostas Brejaart en Jörg Gebhard

14u55

 Slotconclusies

Kostprijs
Deelname aan de studienamiddag is gratis, maar we vragen deelnemers wel om zich in te schrijven.

Digitaal, hoe zo?
Door de coronamaatregelen zien we ons genoodzaakt om deze studienamiddag digitaal te organiseren. Schrijf je in voor deze studiedag en je ontvangt voorafgaand een link om deel te nemen via MS Teams.


Info

Opleidingssessies

21 jan '21