De oplopende spanningen en de installatie afgelopen zomer van de talibanregering in Afghanistan doen vragen rijzen over het welzijn van de Afghaanse bevolking en de impact van een nieuwe immigratiegolf voor de ontvangende samenleving. 

Wereldwijd komen meer dan 2,6 miljoen geregistreerde vluchtelingen uit Afghanistan. Naar het aantal ongeregistreerde vluchtelingen en migranten is het gissen. Ook België ontvangt diverse vluchtelingen vanuit Afghanistan. In september registreerde DVZ  1.121 verzoekers om internationale bescherming, afkomstig uit Afghanistan. Velen onder hen zijn in België toegekomen via de evacuatieoperatie “Red Kite”.  

Afghanen zijn niet langer een volk dat meer dan 5.000 km van ons vandaan woont. België ontvangt reeds decennia Afghanen, maar wat weten we nu eigenlijk over onze inwoners van Afghaanse herkomst? 

Daarom organiseert de VVSG in samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering en Fedasil een tweedelige webinarreeks op woensdag 1 en 15 december die zich richt op ook, enerzijds, op beeldvorming van de Afghaanse gemeenschap in België. Wat weten we over de diverse etnische groepen en welke repercussies heeft dit dan voor opvang en begeleiding van vluchtelingen en migranten.  

Waar en wanneer 

Woensdag 1 december 2021  
Woensdag 15 december 2021   

telkens van 10u tot 12u, via MS Lifegebeurtenis  

 

Voor wie 

Deze Webinar richt zich naar medewerkers van het lokale bestuur en alle professionals werkend rond de thematiek van radicalisering en polarisatie 

 

Kostprijs 

Deelname aan de studienamiddag is gratis, maar we vragen deelnemers wel om zich in te schrijven. 

 

Programma: 
Woensdag 1 december 2021  

10u00  Verwelkoming door Jo De Ro, algemeen directeur AgII  

10u10  Afghaanse vluchtelingen en migranten in Europa en België in kaart, Charlotte Pittevils, Fedasil 

10u35  Begeleiding van jongeren en hun omgeving. Sarah De Bruyn, OTA  

11u00  Vraag en antwoord 

11u15  Ervaringsdeskundige aan het woord: Asadullah Paimaan, docent Maatschappelijke Oriëntatie en Marjolijn Van Dooren, diensthoofd vorming regio Antwerpen, Agentschap Integratie & Inburgering

11u30  Conclusie en slotwoord 

 

Tijdens de tweede sessie wordt verder gebouwd op de aanpak, opvang en begeleiding. Wat leren we van ervaringen en begeleidingstrajecten met Afghaanse vluchtelingen en migranten? Op welke vlakken worden successen geboekt en waar botsen we vandaag nog tegenaan?  

 

Programma  
Woensdag 15 december 2021 

10u00  Verwelkoming door Kris Snijkers algemeen directeur VVSG 

10u05  Hoe reageren mensen die Afghanistan ontvlucht zijn op de recente ontwikkelingen in hun land en wat zijn de ervaringen rond traumabegeleiding, Hilde Van Durme, Solentra 

10u25  Lokale werking voor Afghaanse vluchtelingen en migranten, Lien Eerdekens, Stad Leuven 

10u45  Vragen en antwoorden 

11u00  Pauze 

11u10  De toeleiding van nieuwkomers uit asielcentra naar de scholen, Michael Van der Eycken, AgODI 

11u25  Het ondersteuningsaanbod voor de lokale besturen. Patrick Bosmans, regiomanager en verbindingsofficier Antwerpen, Agentschap Integratie & Inburgering  

11u40  Vragen en antwoorden 

11u55  Conclusie en slotwoord 

 

Info 

Opleidingssessies

15 dec '21