Sinds 1 januari 2020 geldt een nieuwe taxiregelgeving. Er is de voorbije maanden heel wat ervaring opgebouwd met de concrete toepassing van de regelgeving en de databank. Ondertussen zit de toepassing ervan op kruissnelheid, kende die regelgeving enkele kleine aanpassingen, is Centaurus2020 (de databank voor de taxivergunningen en bestuurderspassen) verder uitgebouwd. 

Daarom lichten we het taxidecreet, het taxibesluit en de werking van Centaurus2020 graag nog eens toe, gebaseerd op die praktijkervaring. 

 

Wat kan je verwachten?

De 2 online infosessies worden in grote deelthema’s opgesplitst, waarbij telkens de regelgeving en vertaling ervan in de databank geïntegreerd aan bod komen. 
Je kan naargelang je interesse deelnemen aan een of meerdere sessies. 

Vrijdag 23 oktober:
9.00 - 9:30 u: Algemene toelichting
10.00 – 11.00 u: Bestuurderspas
11:30 – 12.00 u: Machtiging standplaats

Maandag 26 oktober:
9.00 – 11.00 u: Taxivergunning
11.30 – 12.00 u: Handhaving en klachtenbehandeling

Ontdek hier het volledige programma!

Doelgroep

De gemeentelijke medewerkers die instaan voor de behandeling van de aanvragen voor taxivergunningen, standplaatsmachtigingen en bestuurderspassen.

 

Begeleiding

Karl Vermaercke, Vlaamse overheid
Erwin Debruyne, VVSG

 

Deelnameprijs

€30 voor de 2 sessies (vrijdag 23/10 en maandag 26/10)


Inschrijven?

Via de knop onderaan deze pagina.
Duid de sessies (vrijdag en/of maandag) aan die je wenst te volgen.
Een paar dagen voor de eerste sessie ontvang je de link om te kunnen deelnemen.


Meer info

Inhoudelijk -  Debruyne Erwin, Stafmedewerker mobiliteit en wegenbeheer, erwin.debruyne@vvsg.be, 02 211 56 09
Praktisch - Nele Timmermans, verantwoordelijke organisatie opleidingen en events, nele.timmermans@vvsg.be, 0476 77 92 17
 

Opleidingssessies

23 okt '20
26 okt '20