Virtual reality, augmented reality, mixed reality en 3D-visualisaties bieden heel wat opportuniteiten voor lokale besturen: niet alleen op vlak van cultuur, toerisme en vrijetijdsbeleving maar ook in verband met ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Meer nog dan door fotomateriaal en filmpjes kan je bepaalde wijzigingen in de ruimte visualiseren. Plannen voor een nieuw stationsplein hoeven niet langer statisch te zijn. Met de beschikbare technieken kan je dit tot leven wekken en toekomstige bezoekers echt laten ervaren hoe het zou om in deze nieuwe omgeving te vertoeven, diverse simulaties maken en hen mee betrekken in de verdere plannen. Je laat de burger mee participeren en kan zo ook het draagvlak voor bepaalde beslissingen vergroten.


Tijdens dit webinar focussen we ons op de inzet van deze technologie bij participatietrajecten voor de (her)inrichting van de publieke ruimte.

Programma
 • Inleiding en welkom
  Door Nathalie Dumarey, diensthoofd Bestuur en Strategie van de VVSG
   
 • Voor jou onderzocht: VR/AR/3D bij (lokale) overheden
  Toelichting door Mario Matthys, onderzoeker bij de UGent en tevens VR/AR/3D-coördinator van de stad Gent.

  Mario Matthys werkte het voorbije jaar aan een PHD over dit onderwerp. Meer concreet stelde hij zich de vraag "Hoe kunnen deze instrumenten en tools de burgerbetrokkenheid bij inrichtingsplannen verhogen? En in hoeverre en op welke manier worden deze methodieken hiervoor reeds gebruikt door overheden? TIjdens zijn toelichting vertelt Mario je over de resultaten van dit onderzoek waarin gespeeld wordt met tijd en ruimte.
   
 • 3D-visualisatie in het participatieproject ‘Vorm 3010’ brengt ingrepen in de publieke ruimte tot leven in Kessel-Lo
  Toelichting door Geert Baro, wijkmanager, stad Leuven.

  Virtual reality, 3D... kan zeer spectaculair zijn maar ook bij kleinere ingrepen kan je visualisaties gebruiken om een participatietraject met burgers tot leven te brengen.

  In het kader van het participatietraject ‘Vorm 3010" werden de inwoners in Kessel-Lo uitgedaagd om na te denken over de leefbaarheid in hun buurt op vlak van mobiliteit, groen, ontmoetingsplaats… Er werd een grootschalige bevraging georganiseerd waarbij de deelnemers via een 3D visualisatie op een kaart (participatietool van Treecompany) meteen konden zien wat hun voorstellen zouden kunnen betekenen voor de omgeving.

  Geert vertelt over dit traject en de ervaringen met de visualisaties. Was dit effectief een meerwaarde voor het traject, hoe zit het met de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke tools en waaraan moet je denken als je zelf hiermee aan de slag wil? Geert legt het jullie uit.
   
 • Inspiratie uit de stad Gent

  Stad Gent gebruikt VR-, AR-; MR- en XR-technieken waarbij GEO en CAD/BIM data met behulp van gamification-software voor tal van projecten wordt ingezet, ondermeer bij ruimtelijke analyse, ruimtelijk ontwerp, ruimtelijke evaluatie en ruimtelijke interactieve communicatie. We gaan naar een hybride beleving van publiek domein richting metaverse. Wat kunnen gemeenten doen om mee te zijn met deze trend, zowel met interactief 3D online, als met VR- en AR-interfaces?

  Wie beter dan Mario Matthys, die deze projecten de voorbije jaren coördineerde, om de deelnemers van dit webinar mee te nemen in deze inspirerende projecten? Mario staat stil bij enkele realisaties, vertelt over zijn ervaringen en geeft tips en aandachtspunten mee voor wie hier ook mee aan de slag wil.
   
 • Q&A
  We voorzien voldoende ruimte voor vragen en interactie met de sprekers en de deelnemers aan het webinar.
Doelgroep

Het webinar staat enkel open voor medewerkers en mandatarissen van lokale besturen (VVSG-leden). Iedereen met een interesse om meer te leren over het onderwerp is welkom, zowel mandatarissen/medewerkers ruimtelijke ordening, participatie, GIS, digitalisering, smart cities, digital twins,…

Praktisch

Het webinar gaat door op vrijdag 1 juli van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Deelname aan het webinar is kosteloos, vooraf inschrijven is verplicht. De dag vóór het webinar ontvang je de deelnamelink.


Dit webinar is een samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen in het kader van het project ‘smart cities’.

Opleidingssessies

01 jul '22