Vanaf 1 juni 2021 moeten alle diensten gezinszorg (inclusief erkende diensten logistieke hulp) en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van een nieuw instrument: de BelRAI Screener. Deze screener vervangt de BEL-profielschaal. Alle indicatiestellers moeten verplicht een opleiding volgen. We stippelden voor hen een opleidingstraject uit.

Netwerk Thuiszorg organiseert opleidingsessies van twee halve dagen om aan de slag te gaan met het nieuwe instrument. Aanvullend zal je zelfstandig een module e-learning van een halve dag moeten volgen (dit is zonder begeleiding, doe je van ‘thuis uit’ en dien je dus voor jezelf in te plannen): toelichting hierover krijg je tijdens de opleiding.

Opgelet:

Heeft jouw organisatie 4 indicatiestellers of meer, dan kan je deelnemen aan de train-the-trainer opleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Zij stuurden alle organisaties die een trainer afvaardigen een mail. Hebben jullie geen mail ontvangen, contacteer dan belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be. Meer informatie vind je hier.

Bepaalde welzijnsverenigingen/besturen leiden zelf een trainer op en stellen hun interne opleiding open. Let wel, deze opleidingen zullen ook pas doorgaan vanaf februari 2021 (mogelijk zijn ze hun opleidingsaanbod nog aan het uitwerken). Ben je lid van/heb je intern een samenwerking met één van onderstaande organisaties? Neem dan met hen contact op:

 

Begeleiding

  • Leen Van Den Heuvel, VVSG regionaal stafmedewerker

 

Waar en Wanneer

  • Groep 2: vrijdag 10 juni 2022 en vrijdag 17 juni 2022 van 08.30 tot 12.30 uur  - Digitaal via MS Teams 
  • Terugkomdag groep 2: vrijdag 16 september 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur - Digitaal via MS Teams 

 

  • Groep 3: vrijdag 18 Dinsdag 22 november 2022 en vrijdag 25 november 2022 van 8.30 uur tot 12.30 uur - Digitaal via MS Teams
  • Terugkomdag groep 3: vrijdag 16 december 2022 van 9.30 uur tot 12.30 uur - Digitaal via MS Teams

 

Deelnameprijs

  • €45 voor 3 halve dagen
  • Exclusief voor VVSG-leden
  • Als we geen annulatie hebben ontvangen 3 dagen voor de start en je bent niet aanwezig zullen we een no-show fee van 60€ aanrekenen.

 

Info

  • inhoudelijk: Leen Van Den Heuvel, Regionaal Stafmedewerker thuiszorg, leen.vandenheuvel@vvsg.be, tel. 02 211 56 77
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel. 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Gelieve tijdig in te schrijven, er worden max. 15 deelnemers per groep toegelaten

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 werkdagen voor de opleidingsdatum. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan. Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.
 

________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

22 nov '22