De opleidingen BelRAI Screener worden uitgesteld. De uitrol van de BelRAI screener verschuift naar 1 juni 2021. Meer info hierover lees je hier.

 

Vanaf 1 januari 2021 moeten alle diensten gezinszorg (inclusief erkende logistieke hulp) en indicatiestellers voor de toekenning van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de voormalige Vlaamse zorgverzekering) de zorgbehoefte bepalen aan de hand van een nieuw instrument: de BelRAI Screener. Deze screer vervangt de de BEL-profielschaal in het kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Alle indicatiestellers moeten verplicht een opleiding volgen. We stippelden voor hen een opleidingstraject uit.

Netwerk Thuiszorg organiseert in oktober en november 2020 opleidingsessies van 1,5 dag om aan de slag te gaan met het nieuwe instrument. De opleiding is gericht naar indicatiestellers van de dienst voor gezinszorg en maatschappelijk werkers die inschalingen doen voor de toekenning van  het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (de Vlaamse zorgverzekering). 

Opgelet:
•    Heeft jouw dienst 4 indicatiestellers of meer, dan kan je deelnemen aan de train-the-trainer opleidingen van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Van zodra hier een inschrijvingslink voor beschikbaar is zetten we deze online.
•    Diensten uit de pilootregio Dender-Waas kunnen voor een verkort traject terecht bij het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek. Van zodra hier een inschrijvingslink voor beschikbaar is zetten we deze online.
•    Gelieve tijdig in te schrijven, zodat we kunnen bekijken of er voldoende opleidingscapaciteit is. Deelnemers waarvoor we zelf geen capaciteit hebben, proberen we een opleidingsplaats te geven bij andere organisaties (OCMW’s, welzijnsverenigingen of private diensten voor gezinszorg).

De inhoud van de opleiding is als volgt samengesteld:

Dag 1

 • basisinformatie over het instrument BelRAI Screener;
 • aandacht voor de praktijk d.m.v. een individuele praktijkoefening  en toepassing van de methode ‘intervisie’;
 • stilstaan bij het cliëntperspectief;
 • technische info over de software en het gebruik ervan;

Dag 2

 • vragen vanuit het huiswerk, intervisiemethode en het cliëntvriendelijke aspect

 

Begeleiding

 • Leen Van Den Heuvel, VVSG regionaal stafmedewerker
 • Leen Peeters, Coördinator thuiszorg Zorggroep Orion

 

Waar en Wanneer

 • Antwerpen Groep 1: dinsdag 15 september van 9.30 tot 16 uur en dinsdag 13 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Antwerpen Groep 2: vrijdag 18 september van 9.30 tot 16 uur en vrijdag 16 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Hasselt Groep 3: dinsdag 22 september van 9.30 tot 16 uur en maandag 19 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Hasselt Groep 4: vrijdag 25 september van 9.30 tot 16 uur en vrijdag 23 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Leuven Groep 5: donderdag 17 september van 9.30 tot 16 uur en donderdag 8 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Leuven Groep 6: dinsdag 22 september van 9.30 tot 16 uur en dinsdag 13 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Gent Groep 7: donderdag 24 september van 9.30 tot 16 uur en donderdag 15 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)
 • Gent Groep 8: dinsdag 29 september van 9.30 tot 16 uur en donderdag 22 oktober van 9.30 tot 12.30 uur (aansluitend broodjeslunch)

 

Deelnameprijs

 • VVSG-leden deelname is 60 euro per persoon dankzij de middelen uit het VIA4-akkoord publieke sector.
 • Exclusief voor VVSG-leden

 

Preventiemaatregelen COVID-19

Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

 

Info

 • inhoudelijk: Leen Van Den Heuvel, Regionaal Stafmedewerker thuiszorg, leen.vandenheuvel@vvsg.be, tel. 02 211 56 77
 • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, tel. 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

Gelieve tijdig in te schrijven, zodat we kunnen bekijken of er voldoende opleidingscapaciteit is. Deelnemers waarvoor we zelf geen capaciteit hebben, proberen we een opleidingsplaats te geven bij andere organisaties (OCMW’s, welzijnsverenigingen of private diensten voor gezinszorg).

 

Betalen

Je betaalt na ontvangst van factuur.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de start
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

 

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

15 sep '20
17 sep '20
18 sep '20
22 sep '20
22 sep '20
24 sep '20
25 sep '20
29 sep '20