OCMW ’s behoren tot het secundair netwerk van de sociale zekerheid. Om aan te geven dat zij de veiligheid garanderen zoals deze voorgeschreven is, moet zij jaarlijks de ‘vragenlijst minimale veiligheidsnormen’ invullen en doorsturen naar de POD Maatschappelijke Integratie / Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
De functionaris voor gegevensbescherming (FG) of data protection officer (DPO) van het OCMW zal  instaan voor de opvolging van het invullen van deze vragenlijst, samen met nog andere mensen (zie hieronder).
De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur staat in voor de validatie van de antwoorden.

Omdat er toch nog vragen rijzen wat betreft de precieze interpretatie van bepaalde vragen, de draagwijdte van bepaalde antwoorden en in ieder geval om alles nog eens terug op te frissen, organiseert VVSG, in samenwerking met de KSZ, een informatiesessie.

 • De volgende zaken komen o.a. aan bod (niet exhaustief):
 • Wat houdt het KSZ-netwerk precies in? Wat zijn de bedoelingen van het primair en secundair netwerk? Wat is de plaats van de POD MI en vooral de OCMW ’s in dit geheel?
 • Welke veiligheidsaspecten moeten nageleefd worden?
 • Wat is het doel en het belang van de vragenlijst minimale veiligheidsnormen? Bij wie moet de ingevulde vragenlijst ingediend worden?
 • Uit welke rubrieken is de vragenlijst samengesteld? En welke (soort) vragen worden er gesteld?
 • Welke vragen moeten door wie beantwoord worden? Welke vragen kunnen bijv. best beantwoord worden door de softwarefirma, ICT-afdeling, logistieke afdeling, en welke moet of kan je zelf, als DPO, van je OCMW, beantwoorden? 
 • Hoe moet je de vragen interpreteren? Wat is de draagwijdte van de antwoorden?
 • Bij wie kan je terecht als je vragen hebt?

Dit webinar wordt begin september 2021 georganiseerd. Op die manier kan iedereen tijdig geïnformeerd zijn voor het invullen van de vragenlijst (die ten laatste op 31 oktober 2021 moet ingediend zijn).

 

Werkwijze

We starten met een uiteenzetting, waarin ook antwoorden op de vragen die ter voorbereiding ervan gesteld zijn, aan bod komen. 
Je kan je vragen op voorhand doorgeven via dit formulier
Maak gerust gebruik van deze kans. Je kan algemene vragen noteren en/of vragen m.b.t. een of meerdere van de 13 vragen die opgenomen zijn in het tabblad ‘Context’ van de vragenlijst minimale veiligheidsnormen of m.b.t. een of meerdere van de 154 vragen van de vragenlijst zelf.
De deadline voor het indienen van de vragen is woensdag 25 augustus 2021. Hierna worden de vragen doorgegeven aan de spreker.
Tijdens de sessie wordt er ook nog tijd en ruimte voorzien om vragen te stellen. Als bepaalde vragen niet meer aan bod kunnen komen en/of ze kunnen niet beantwoord worden op dat moment, wordt er later nog feedback over gegeven.

 

Voor wie


Functionarissen gegevensbescherming (FG’s) / data protection officers (DPO’s) van OCMW ‘s in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

Sprekers


John De Mol, dienst informatieveiligheid KSZ
Kurt Maekelberghe (DPO), dienst informatieveiligheid KSZ 

 
Waar en wanneer

Donderdag 9 september 2021 van 14u tot 16u 
Online, deelnemers ontvangen deelname link via MS Teams.  

 

Deelnameprijs 

Dit webinar is gratis, maar inschrijven is wel verplicht.


 
Info 

 • inhoudelijk
  Miet Remans, stafmedewerker KSZ en sociaal werk, miet.remans@vvsg.be tel. 02 211 56 37
 • praktisch
  Gudrun Hellinckx, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, gudrun.hellinckx@vvsg.be  tel. 02 211 55 57​

Opleidingssessies

09 sep '21