We bekijken samen wat al in jouw kwaliteitshandboek zit, passen indien nodig de structuur aan en bepalen welke zaken je op korte of langere termijn wenst uit te werken. We bekijken samen welke procedures aanwezig zijn in jouw kwaliteitshandboek, welke procedures ontbreken en welke procedures een update nodig hebben.

Tegelijk wordt stilgestaan bij waar informatie en inspiratie kan worden opgedaan om het materiaal methodisch en inhoudelijk uit te werken.  

 

Begeleiding

Jens Mortier, VVSG-stafmedewerker Kwaliteitszorg

 

Doelgroep

  • Verantwoordelijken Gezinszorg

 

Deelnameprijs

  • Deelnemen is gratis voor VVSG-leden, dankzij de middelen uit het VIA-akkoord publieke sector.

 

Info

  • inhoudelijk: Jens Mortier, VVSG-stafmedewerker kwaliteit, jens.mortier@vvsg.be
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

 

__________

Inschrijven

  • tot en met maandag 13 juni

 

Annuleren

Graag een seintje als je onverwacht verhinderd bent, zo beperk je mee de kostprijs van dit VVSG-initiatief en bied je ook aan anderen de kans om deel te nemen. Of laat je vervangen door een collega.

__________

Organisatie

Deze vorming is een organisatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

Opleidingssessies

17 jun '22