Dynamische interactieve digitale voedseldagen!

Opzet?

 1. Een digitale denk en doe workshop 
 2. Systeemdenken in de praktijk rond voedselbeleid
 3. Bepalen van doelstellingen tot het vormen van een stappenplan
 4. Begeleiding door experts uit het veld 
 5. Een kookdemo met topchef Nicolas Decloedt van Humus x Hortense tijdens de lunchpauze
 6. Visual harvesting

 

22 februari 2022 – Gezonde en duurzame voeding 

Hoe ondersteun je best de scholen met hun voedselbeleid? Hoe word je een eetbare gemeente? Hoe  stimuleer je duurzame eiwitconsumptie ? Hoe betrek je de lokale economie ? Hoe geef je een voedselstrategie dienstoverschrijdend draagvlak? ... Herbeleef de opzet van de dag via de illustratie hieronder. 

"Heel wat Gentenaars, Gentse ondernemers en organisaties die plantaardig, lokaal en zonder verspilling eten, verdienen felicitaties voor hun inzet. Dankzij de participatieve aanpak van onze voedselstrategie Gent en Garde kunnen we zowel kleinschalige initiatieven als grootschalige wijzigingen in ons voedselsysteem realiseren." - Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat Stad Gent

"Geef boeren toekomst . Dan kunnen ‘onze’ boeren blijven zorgen voor gezond en duurzaam voedsel." - Hans Mommerency, Boerenbond

"Werken rond gezonde en milieuverantwoorde voeding is teamwork. Lokale overheden zijn een essentiële partner om voedingsaanbevelingen te vertalen naar de specifieke context én om win-wins te vinden bij alle voedingsactoren. Dat is cruciaal om onze gezamenlijke doelstellingen te halen." - Kristof Rubens, Departement Omgeving

 

 

.

15 maart 2022 – Kortere ketens

Hoe faciliteer je de inzet van onroerende goederen? Hoe maak je de koppeling tussen de lokale boeren en lokale handel? Hoe herstel je de stad-plattelandslink? Hoe faciliteer je de samenwerking tussen traditionele en agro-ecologische boeren ? ... Herbeleef de opzet van de dag via de illustratie hieronder. 

‘Een voedselstrategie voor Merelbeke betekent niet alleen zichtbaarheid geven aan korte keten en duurzame consumptie en productie, maar vooral ook luisteren naar de uitdagingen en vernieuwende ideeën van de landbouwers in onze gemeente.’ Tim De Keukelaere, schepen van duurzaamheid Merelbeke

"Korte keten vraagt een actief engagement van de burger. Lokale besturen kunnen dit engagement stimuleren, door het verspreiden van informatie over de voordelen van de korte keten en agro-ecologie. Ze hebben echter ook een belangrijke ondersteunende rol voor bewoners die zelf het heft in handen willen nemen. Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld een toegankelijk afhaalpunt voorzien voor burgercollectieven zoals een voedselteam." - Sofie Vanthournout, Voedselteams

"Korte keten mag niet herleid worden tot ‘lokaal’. Korte keten gaat over een ander verdienmodel voor de boer(in) waarmee hij/zij uit de overlevingsmodus kan stappen." - Laurence Claerhourt, Linked Farm

 

.   .  . .

29 maart 2022 – Voedselverspilling

Hoe maak je foodwaste ambassadeurs van je burgers? Hoe faciliteer je combiprojecten/combihubs met verwerking en distributie, met korte keten voedselstromen en voedseloverschotten ? Hoe breng je vanuit je strategische rol verschillende actoren samen?  ... Herbeleef de opzet van de dag via de illustratie hieronder. 

“Met Hasselt is ons ERF zetten we concrete stappen richting een Ecologisch, Regiogebonden en Fair voedselsysteem. Het verminderen van voedselverspilling maakt hier deel van uit. Ook al wordt er sterk ingezet op het zinvol recupereren van deze voedseloverschotten, veelal via sociale initiatieven, dat laatste mag geen reden zijn om blind te zijn voor een brongerichte en preventieve aanpak.” - Stien Stassen, Stad Hasselt

"Steeds meer gemeenten hebben een lokale strategie tegen voedselverspilling. Logisch, want zowat overal in een gemeente wordt voedsel verspild: bij mensen thuis, in de horeca, in zorginstellingen, op scholen,... Een groot probleem, maar een nog grotere kans om samen te werken naar eenzelfde doel: voedselverspilling halveren tegen 2030. Een lokaal bestuur speelt daar een cruciale rol: sectoren verbinden, informeren, en inspireren om dat doel samen te bereiken, en zo een grote stap te zetten richting een klimaatneutrale gemeente." - Hanne Heymans, Foodwin

....

19 april 2022 – Duurzame aanbestedingen

Hoe oefen je via aanbestedingen invloed uit op de voedselomgeving? Hoe ga je aan de slag met solidaire systemen voor schoolkinderen? Hoe versta je de context van de lokale leveranciers? Hoe meet en analyseer je relevante data over het voedselsysteem? ... Herbeleef de opzet van de dag via de illustratie hieronder. 

“Met de schoolmaaltijden wil de stad niet alleen een antwoord bieden op de problematiek rond lege brooddozen, maar zorgt ze er ook voor dat alle kinderen gezond kunnen eten op school. De schoolmaaltijden leveren zowel op korte als lange termijn gezondheidswinsten op, zoals een gezonder gebit, het vermijden van overgewicht en het opbouwen van een hogere weerstand.” - Schepen voor Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels, Stad Antwerpen

"Scholen ondersteunen om de aanbevelingen bij de voedingsdriehoek rond gezonde en milieuverantwoorde voeding te integreren in voedselaanbestedingen zorgt voor een win-win: gezondere kinderen èn een gezonde planeet!" - Dr. Jolien Plaete, Gezond Leven vzw

"Het verduurzamen van een voedselsysteem door middel van duurzaam aankopen dat is durven en doordacht proberen. Dat is blijven zoeken naar betere oplossingen maar dat is ook blijven nieuwsgierig zijn naar kennis en techniek want wat je vandaag niet kan oplossen, kan misschien morgen wel." - Tamara Bruning, Afdelingshoofd Aankoop en Logistiek Stad Gent 

 

....

26 april 2022 – Ruimte voor voedsel

Hoe zet je publieke gronden in voor het realiseren van een transversale voedselstrategie ? Hoe betrek je ruimtelijke planners bij je voedselstrategie? Hoe maak jede rol van landbouwer als landschapsbeheerder en lokale voedselverstrekker zichtbaarder ?  Herbeleef de opzet van de dag via de illustratie hieronder. 

“Met het landbouwpark de Tuinen van Stene investeert stad Oostende fors om landbouw dicht bij de bewoners te brengen. Bezoekers kunnen er ontspannen in een groene omgeving, maar ook leren over lokale producten en samenwerking met landbouwers, waterbeheer als klimaatadaptatiemaatregel en het typische polderlandschap. Een uniek project in Vlaanderen” - Silke Beirens, schepen voor voedselstrategie, landbouw en milieu Stad Oostende

“Gemeentelijke landbouwgrond kan via een duurzaam landbouwproject niet minder dan 9 SDG’s helpen realiseren, van duurzame consumptie over waardig werk tot klimaatactie. Het is tijd voor een grondenbeleid.” - Petra Tas, De Landgenoten

“Lokale voedselstrategieën focussen vooral op stadslandbouw. Dat is te eng. Het is tijd om ‘lokaal landbouwruimtebeleid’ in zijn geheel te belijken. Waarbij we vertrekken vanuit de lokale voedselstrategie, maar die we dan verbreden en integreren met andere open ruimtethema’s: de claims op landbouwruimte en de problematiek van de zonevreemde functies, de nood aan ecologische ontsnippering, het verlies van boerennatuur, de nood aan interactie tussen stad en ommeland. Om dat te kunnen hebben besturen niet enkel een  visie op hun kernen nodig, maar ook op hun open ruimtegebied.”  - Mieke Nolf, VRP

 

....

Data & thema's

 • di 22 februari 2022 – Gezonde en duurzame voeding
 • di 15 maart 2022 – Kortere ketens
 • di 29 maart 2022 – Voedselverspilling
 • di 19 april 2022 – Duurzame aanbestedingen
 • di 26 april 2022 – Ruimte voor voedsel

Praktisch - programma per thematische voedseldag

 • De deelnameprijs per thematische voedseldag was €30
 • 10.00-12.00: Workshop Deel 1
 • 12.00-13.00: Kookworkshop (vrijblijvend)
 • 13.00-15.00: Workshop Deel 2

 

Vragen?

Inhoudelijk | Steven Desair, Stafmedewerker Lokale voedselstrategie | steven.desair@vvsg.be 

Praktisch | Nele Timmermans, verantwoordelijke organisatie vorming en evenementen | nele.timmermans@vvsg.be

 

Opleidingssessies

Geen resultaten