Graag nodigen we je uit op onze thematische opleiding Ambulante handel (buiten de markt), georganiseerd met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) in het kader van het project ‘Overlegtafels Economie’.

Gezien de grote interesse en het beperkt aantal plaatsen bieden we deze opleiding 3 keer aan: donderdag 29 april (10.00 – 16.00), dinsdag 11 mei (10.00 – 16.00), donderdag 20 mei (10.00 - 16.00) telkens via Microsoft Teams.

Met deze opleiding willen we jullie wegwijs maken in het kluwen van regelgeving dat van toepassing is op de ambulante handel. We kiezen bewust voor een praktijkgerichte en multidisciplinaire aanpak over beleidsdomeinen heen. We richten ons in de eerste plaats op de onzekerheden die er binnen heel wat gemeenten leven m.b.t. de ambulante handel buiten de markt. Hoe kan je als gemeente de ambulante handel op het openbaar domein sturen? Hoe omgaan met toename van aanvragen ambulante handel op privédomein? Wanneer is de wetgeving ambulante handel wel of niet van toepassing? Wat met manifestaties zoals rommelmarkten, braderieën, garageverkopen, …: welke regels zijn van toepassing?

Om hierop een antwoord te bieden, starten we deze opleiding met een overzicht van de basisspelregels inzake ambulante handel. Vervolgens richten we ons op de knelpunten en raakvlakken met andere regelgeving zoals onder meer: omgeving/stedenbouw, KBO & vestigingseenheid en horeca. Wanneer is bijvoorbeeld een omgevingsvergunning vereist? Hoe verhoudt ambulante handel zich t.o.v. pop-up horeca? Wat zijn bijkomende aandachtspunten?

In de namiddag gaan we hierop verder aan de hand van enkele concrete cases en voorbeelden uit de praktijk. Samen met de deelnemers passen we hierop de theorie en de regelgeving toe. Afsluiten doen we met een rondje vraag en antwoord waar bijkomende zaken verder aan bod kunnen komen.

Kom je vaak in aanraking met ambulante handel en heb je de ambitie om je kennis rond dit thema verder uit te bouwen? Aarzel niet (plaatsen zijn beperkt) en schrijf je in voor één van de sessies via economie@vvsg.be

OPGELET:

sessies 29/04 en 11/05 zijn volzet
sessie 20 mei: laatste plaatsen

Voor alle duidelijkheid: deze opleiding gaat niet over de organisatie van openbare (wekelijkse)  markten.

 Programma


10u00

   Inleiding & doelstelling opleiding

10u15

   Basisspelregels Ambulante Handel (VVSG & VLAIO)

11u15

   Pauze

11u30

   Knelpunten & raakvlakken Ambulante handel met andere regelgeving: omgeving, KBO & vestigingseenheid, horeca, …  (VVSG)

12u30

   Lunch

13u30

   Analyse concrete cases & voorbeelden (VVSG & VLAIO)

15u00

   Vraag en antwoord (VVSG & VLAIO)

16u00

   Einde

Praktisch

Datum & locatie

    Donderdag 29 april 2021 (volzet)/dinsdag 11 mei (volzet)/donderdag 20 mei (laatste plaatsen)
    Microsoft Teams (het is niet vereist om over de app te beschikken, je kan ook via de gratis webapplicatie aansluiten)

Doelgroep

    Alle ambtenaren economie die betrokken zijn bij ambulante handel.

Inschrijven

    Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via economie@vvsg.be

 

Deze overlegtafel wordt georganiseerd in het kader van het project Overlegtafels Economie, met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

 

Opleidingssessies

29 apr '21
11 mei '21
20 mei '21