We werken met verschillende thematafels. In een thematafel ga je gericht aan de slag rond een specifiek thema of concrete doelstelling binnen het decreet. De focus ligt hier op het delen en uitwisselen van inhoud, kennis en ervaringen. Samen met collega’s van andere lokale besturen maak je concreet werk van een specifieke uitdaging en ga je stap voor stap aan de slag. Het blijft dus niet bij enkel nadenken. We nemen voldoende tijd tussen de verschillende momenten zodat je de opgedane kennis kan toepassen in de praktijk.


Thema’s waarrond we werken zijn: opmaak omgevingsanalyse, vorm geven aan je samenwerking en opstarten van een lokaal samenwerkingsverband, visieontwikkeling, vorm geven aan een geïntegreerd aanbod …

 

Wat verwachten wij van jou?

  • Je engageert je om alle momenten bij te wonen zodat we samen een traject kunnen afleggen. 
  • Je engageert je om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk en in een volgende sessie terug te koppelen over de ondernomen acties.

 

Doelgroep:

Beleidsverantwoordelijken regie buitenschoolse opvang en activiteiten en medewerkers van het lokaal bestuur die betrokken zijn bij de uitwerking en de uitrol van het decreet in de stad/gemeente en die effectief lokaal aan de slag gaan met een specifieke uitdaging of opdracht.

 

Thematafel centrumsteden

Werk je voor een centrumstad als regisseur of beleidsmedewerker buitenschoolse kinderopvang en activiteiten? Dan is deze thematafel iets voor jou!

Hoe bewaak je de neutraliteit? Hoe ga je om met weerstand bij partners? Hoe kan je kwetsbare gezinnen bereiken? Waar loop je tegenaan? De vragen en thema’s die we gaan bespreken, bepalen jullie als deelnemer zelf. Dit kan gaan over je plan van aanpak, maar evengoed over het opstarten en onderhouden van een netwerk met partners, het opmaken van een omgevingsanalyse, nadenken over een visie, inzetten van regie-instrumenten …  

Naast netwerking biedt deze thematafel de kans om van elkaar te leren rond onderwerpen en uitdagingen in kader van het decreet BOA die jullie zelf bepalen. Je kan er goede praktijken uitwisselen, informatie krijgen, workshops volgen en antwoorden krijgen op jouw concrete vragen.

Je engageert je om vooraf je leervragen te bezorgen en nadien ook terug te koppelen over de ondernomen acties.

 

Waar en wanneer:

 

Deelnameprijs

  • Deelnameprijs is 150euro per persoon, cursusmateriaal inbegrepen   

 

Info

  • inhoudelijk: Sara Schroé, Stafmedewerker decreet buitenschoolse opvang en activiteiten, sara.schroe@vvsg.be
  • praktisch: Cindy De Sutter, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen, cindy.desutter@vvsg.be, 02 211 55 60

__________


Inschrijven

Gelieve tijdig in te schrijven, er worden max. 15 deelnemers per groep toegelaten.

 

Annuleren

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 1 week voor de start van het traject. Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.
Ben je onverwacht verhinderd of is het te laat om te annuleren? Laat je vervangen door een collega.

__________

Opleidingssessies

13 sep '22