Het potentieel van artificiële intelligentie lijkt geen grenzen te kennen. We zien vandaag nog maar het topje van de ijsberg. Ook lokale besturen krijgen de vraag wat zij hiermee kunnen en moeten. Maar voor welke businessuitdaging is AI de beste oplossing? Hoe garandeer je een doelgerichte inzet van AI?

Want een hype komt ook met risico’s zoals te grote investeringen zonder gewenst resultaat, one-off projecten die door externen worden uitgevoerd en die niet in de organisatie landen, de nood van de burger die naar de achtergrond schuift omdat de technologie primeert, etc.

Precies om die noodzakelijke handvatten aan te reiken, co-organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur, de VVSG en het AI Competence Center dit AI-event.
 

Doelgroep

Lokale beleidsmedewerkers en mandatarissen met beperkte voorkennis over AI die de vraag van hun bestuur (zullen) krijgen “Wat moeten we met AI?”.


Programma

9.30 uur: Verwelkoming

Openingswoord door Gwendolyn Rutten, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

9.45 uur: Mieke De Ketelaere: De basis van AI

In deze keynote schetst Mieke De Ketelaere een beeld van het brede veld van AI. Wat is AI? Hoe intelligent is AI? Wat is de impact van AI? Aangevuld met een woordje over AI-terminologie, voor de goede verstaander.

Koffiepauze

11.15 uur: AI-praktijkvoorbeelden binnen lokale besturen

Laat je inspireren door lokale besturen die een toepassing uitwerkten met de hulp van AI. Welke aanpak werkt (niet)? Geleerde lessen, tips, resultaten.

We organiseren 2 parallelle sessies met telkens 3 praktijkvoorbeelden. Jij kiest welke sessie best aansluit bij je interesse.

12.15 uur: De Vlaamse AI-strategie

Het AI-Competence Center werkt aan de Vlaamse AI-strategie die zich ook richt op lokale besturen. Het team licht de leidende principes van hun AI-strategie toe. Je krijgt meteen handvatten mee voor de co-creatiesessie.

Lunch

13.30 uur: Co-creatiesessie: Bedenk een AI-oplossing voor een lokale uitdaging

Met een ‘discovery spel’ als leidraad verken je in kleine groepjes waar en hoe AI meerwaarde kan bieden voor een lokale uitdaging. Het Kenniscentrum Data en Maatschappij begeleidt je door de verschillende fasen van je project: van analyse van de probleemstelling, over brainstorm en prioritisering tot uitwerking van de beste ideeën. Je kiest je voorkeurthema uit een lijst van lokale uitdagingen die we je voorstellen.

Koffiepauze

15.15 uur: Overzicht van het ondersteuningsaanbod

Bij wie kan je terecht met welke vraag tijdens de voorbereiding van een AI-project? Je krijgt een overzicht van de diverse ondersteuningsinitiatieven binnen de publieke sector.

15.30 uur: Afsluiter

16.00 uur: Netwerkmoment

Opleidingssessies

30 jan '24