Deze vorming geeft u een up-to-date inzicht in het statuut van zowel de uitvoerende mandatarissen, de raadsleden en de leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. 

Doelgroep

Personeelsdiensten die vragen krijgen omtrent statuut van de mandataris en andere geïnteresseerden (e.g. mandatarissen).
 

Programma


Een dwarsdoorsnede van de pocket 'Statuut van de lokale mandataris' met onder meer aandacht voor: 
•    bezoldiging (incl. uittredingsvergoeding)
•    sociaal en fiscaal statuut
•    pensioenregeling
•    politiek verlof
•    cumulatieregelingen
•    …


Er is voldoende tijd voor vragen, zodat uw kennis van dit thema niet alleen geactualiseerd is, maar u tegelijkertijd ook een antwoord of oplossing hebt voor specifieke vragen die zich stellen in uw bestuur (uiteraard binnen de grenzen van het ter plaatse haalbare). 


Begeleiding
David Vanholsbeeck, VVSG-stafmedewerker statuut lokale mandataris
 

Wanneer en waar


Groep 1: Brussel
Woensdag 30 september 2020 van 10 uur (onthaal om 9u30) tot 15u30
Huis Madou - Bischoffsheimlaan 1-8, 1000  Brussel  > bereikbaarheid 

Groep 2: Gent
Dinsdag 20 oktober 2020 van 10 uur (onthaal om 9u30) tot 15u30
Gent: Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent > bereikbaarheid

 


Deelnameprijs
95 euro per deelnemer, inbegrepen VVSG-publicatie ‘Statuut van de lokale mandataris’ , broodjesmaaltijd en onthaalkoffie


Max aantal deelnemers
Het maximaal aantal deelnemers per groep is beperkt tot 30. Bij voldoende belangstelling wordt de vormingsdag herhaald.

Inschrijven
Schrijf nu in langs http://academie.vvsg.be of mail naar ann.ronsmans@vvsg.be.
Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk tot één week voor start.

Betalen
Je betaalt na ontvangst van onze factuur.

Annuleren
Kosteloos annuleren is mogelijk tot één week voor de aanvangsdatum van de vorming.
Daarna rekenen we de volledige deelnameprijs aan.

Info inhoudelijk 
David Vanholsbeeck, VVSG-stafmedewerker
david.vanholsbeeck@VVSG.be, 02 211 55 45 

Info praktisch
Ann Ronsmans, verantwoordelijke voor de organisatie van vorming en evenementen
ann.ronsmans@vvsg.be, 02 211 55 61

Preventiemaatregelen COVID-19
Bekijk hier onze maatregelen ter preventie van het coronavirus.

Organisatie
Een organisatie van de VVSG

Opleidingssessies

30 sep '20
20 okt '20