Elk OCMW wordt geconfronteerd met vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Tijdens deze corona-tijden mogen we ook de vluchtelingen niet vergeten: de extra stress van het virus die we allen ondervinden enten zich bij hen op de stress van migratie, acculturatie en oorlogstrauma.  Om deze kwetsbare individuen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heb je dus, in de eerste plaats, meer kennis nodig over de psychosociale impact van migratie en het belang van cultuur-sensitieve zorg.  

Om hieraan tegemoet te komen, heeft de VVSG een samenwerking opgezet met Solentra vzw, een organisatie gespecialiseerd in (oorlogs)trauma voor mensen met een migratieachtergrond. 


Deze samenwerking vertaalt zich in een reeks basisopleidingen, intervisies en thematische vormingen gebaseerd op derdelijns, psychotherapeutische praktijkervaring en aangepast aan de noden van OCMW medewerkers. Alle opleidingen worden online aangeboden en je hoeft niet de volledige reeks te volgen.


Tijdens de intervisiesessies wordt ondersteuning gegeven, op casusniveau of rond een thema naar keuze van de groep, door een senior psycholoog.


Het is bijzonder zinvol om, samen met collega’s, na te denken over bepaalde casussen en/of situaties die zich voorgedaan hebben of kunnen voordoen. Zo krijg je meer inzichten over hetgeen zij meegemaakt hebben en waar zij eventueel mee worstelen.


De doelstellingen van de intervisies zijn: leren, ondersteunen en onderzoeken:
- Leren:
• Het bundelen van expertise en het uitbreiden van kennis
• Het aanspreken van de veerkracht (vaardigheden en competenties)
- Ondersteunen:
• Collegiale steun en toetsing voor de complexiteit van het werk
• Verrijkende en versterkende samenwerking
- Onderzoeken:
• Systematische vorm van terugkoppeling en reflectie
• Toetsen van effectiviteit van interventies/samenwerking
• Bron van nieuwe ideeën en inspiratie
• Gezamenlijk op onderzoek gaan (iedere mening/ervaring is nuttig).
Als deelnemer word je uitgenodigd om deze vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond te ondersteunen vanuit een empathische en cultuur-sensitieve blik.


Doelgroep


Medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn:
• Maatschappelijk werkers en andere OCMW medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden
• (hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten


Behoor je tot 1 van bovenstaande groepen dan kan je je gewoon inschrijven via de ‘inschrijfknop’ hieronder en hoef je geen verdere actie te ondernemen.


Ben je geen officieel werknemer van een OCMW maar wil je graag een opleidingen rond migratie en vluchtelingen volgen? Dan kan je ook aanvragen om te mogen deelnemen.


Werk je bvb. binnen een gemeentebestuur en ben je verantwoordelijk voor een aantal taken die verband houden met dit thema of ben je als vrijwilliger verbonden aan een vzw of CAW en ben je op die manier betrokken bij de begeleiding of de opvang van vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond? Of ben je buddy bij een OCMW en begeleid je gezinnen? Kan je een link aantonen met een OCMW en de (vluchtelingen)organisatie waar je actief bent?


Het enige wat je moet doen is onderstaand document downloaden en invullen. 


< DOCUMENT aanvraag >


In deel 1 van het document geef je aan voor welke organisatie je werkt en welke taken je vervult. In deel 2 geeft het betrokken OCMW aan waaruit de samenwerking met jou of je organisatie bestaat.


Stuur het ingevulde en ondertekende document naar nele.timmermans@vvsg.be. 


Wij zorgen ervoor dat je aanvraag behandeld wordt door de betrokken federale overheidsdiensten en laten je zo snel mogelijk hun antwoord weten. Als het antwoord positief is, kan je je inschrijven. Wij bezorgen je dan al de nodige info.


Begeleiding


Een psycholoog van Solentra vzw


Verloop van de intervisies

Er zijn verschillende mogelijkheden: 


1)     Intervisies in groep (in-house of online) op aanvraag


De intervisies worden op aanvraag in-house (d.w.z. ter plekke bij de OCMW’s of elders) en/of digitaal (via een online platform) aangeboden door een senior psycholoog van Solentra.

Wil je een gratis intervisie aanvragen voor jouw team of als individu participeren aan een groepsintervisie online? Stuur hiervoor een mail naar nele.timmermans@vvsg.be 


Je kan, als individueel geïnteresseerde of als diensthoofd/(hoofd)maatschappelijk werker/verantwoordelijke, aangeven aan de VVSG, dat je een intervisie wil bijwonen of organiseren. 


Dit kan doorgaan bij een bepaald OCMW/lokaal bestuur, of in het kader van een samenwerkingsverband van verschillende OCMW’s/lokale besturen of door een OCMW te samen met een organisatie (zoals bijv. een vzw of CAW) waarmee een samenwerkingsverband gesloten is in het kader van de opvang en begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond.


Ben je als individu geïnteresseerd om deel te nemen? Dan bekijken we samen bij welke groep je best kan aansluiten.


De VVSG bekijkt vervolgens samen met jou hoe dit praktisch (ter plekke of online) kan georganiseerd worden, ook rekening houdend met de vereiste veiligheidsmaatregelen ikv Corona.

 

Optie 1

Optie 2

Format:

In-house groepssessie, op aanvraag

Online groepssessie, op aanvraag

Data:

Te bespreken

Te bespreken

Duur van een sessie:

3u

1,5u

Aantal groepssessies:

Te bespreken, afh. van grootte groep of aantal te bespreken casussen

Te bespreken, afh. van grootte groep of aantal te bespreken casussen

Locatie:

Te bespreken

Online

Aanvragen:

Via mail

Via mail

    


2)    Individuele Online Consulting


Heb je dringend nood aan casusgerichte begeleiding, dan biedt Solentra individuele consulting sessies aan waarbij een senior psycholoog 1-op-1 met jou een casus kan bespreken via videoconference.  
Deze individuele consults  zijn vraaggestuurd.


Tijdens dat consult, krijg je dan de mogelijkheid om jouw casus(sen) samen te bekijken, te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt en welke acties je kan ondernemen om zo verder te kunnen in de begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond.


Wil je een gratis consult aanvragen voor een casus of moeilijk dossier? Stuur hiervoor een mail naar nele.timmermans@vvsg.be.

Format:   

Online Videoconference       

Data: 

Vanaf september 2020

Duur:

1u

 

Deelnameprijs

 

De intervisies en consults zijn gratis. Aanvragen kunnen via een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be.

We bezorgen je dan alle nodige info en bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.


Opleidingen die hiermee verband houden

 

Denk je dat je nood hebt aan het volgen van een online basisopleiding rond de psychosociale impact van migratie, dan kan je hier meer informatie vinden.


Als je interesse hebt in het volgen van een of meerdere thematische opleidingen rond migratie en vluchtelingen, dan kan je hier meer informatie vinden.


Info nodig?

 

Inhoudelijk: Miet Remans, stafmedewerker KSZ en sociaal werk, miet.remans@vvsg.be  tel 02 211 56 37
Praktisch: Nele Timmermans, verantwoordelijke opleiding en events, nele.timmermans@vvsg.be , 02 211 55 52

Opleidingssessies

20 sep '20