Elk OCMW ondersteunt vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond. Tijdens deze coronatijden mogen we deze doelgroep niet vergeten: de extra stress van het virus die we allen ondervinden enten zich bij hen op de stress van migratie, acculturatie en oorlogstrauma. Om deze kwetsbare mensen kwaliteitsvol te kunnen begeleiden, heeft men meer kennis nodig over de psychosociale impact van migratie en het belang van cultuur-sensitieve zorg.  

Daarom heeft de VVSG in samenwerking met Solentra vzw, een organisatie gespecialiseerd in (oorlogs)trauma voor mensen met een migratieachtergrond, een reeks basisopleidingen, intervisies en thematische vormingen uitgewerkt, gebaseerd op psychotherapeutische praktijkervaring en aangepast aan de noden van alle OCMW-medewerkers.

Alle opleidingen worden online aangeboden. De begeleiding van de sessies gebeurt steeds door een psycholoog van Solentra vzw.

 

Wat mag je verwachten tijdens de intervisies?

 

Tijdens de intervisiesessies wordt ondersteuning gegeven, op casusniveau of rond een thema naar keuze van de groep, door een senior psycholoog.

Het is een enorme meerwaarde om, samen met collega’s, na te denken over bepaalde casussen en/of situaties die zich voorgedaan hebben of kunnen voordoen en inzichten te verwerven over de impact hiervan bij vluchtelingen en mensen met een migratieachtergrond.

De doelstellingen van de intervisies zijn leren, ondersteunen en onderzoeken:
- Leren:
• Het bundelen van expertise en het uitbreiden van kennis
• Het aanspreken van de veerkracht (vaardigheden en competenties)
- Ondersteunen:
• Collegiale steun en toetsing voor de complexiteit van het werk
• Verrijkende en versterkende samenwerking
- Onderzoeken:
• Systematische vorm van terugkoppeling en reflectie
• Toetsen van effectiviteit van interventies/samenwerking
• Bron van nieuwe ideeën en inspiratie
• Gezamenlijk op onderzoek gaan (iedere mening/ervaring is nuttig).


 

Wat zijn de verschillende opties?

 

1) Intervisies in groep (in-house of online)

De intervisies worden op aanvraag in-house (ter plekke bij het OCMW of elders) en/of digitaal (via een online platform) aangeboden.

Wie kan (een of meerdere intervisies) aanvragen? Een OCMW/lokaal bestuur, een samenwerkingsverband van verschillende OCMW’s/lokale besturen of een OCMW te samen met een organisatie waarmee men structureel samenwerkt.

Wil je een of meerdere intervisiesessies aanvragen voor jouw team of als individu deelnemen aan een groepsintervisie online? Stuur een mail naar nele.timmermans@vvsg.be  Vervolgens bekijken we samen hoe dit praktisch (ter plekke of online) kan georganiseerd worden, rekening houdend met de huidige coronamaatregelen natuurlijk.

 

Optie 1

Optie 2

Format:

In-house groepssessie, op aanvraag

Online groepssessie, op aanvraag

Data:

Te bespreken

Te bespreken

Duur van een sessie:

3u

1,5u

Aantal groepssessies:

Te bespreken, afh. van grootte groep of aantal te bespreken casussen

Te bespreken, afh. van grootte groep of aantal te bespreken casussen

Locatie:

Te bespreken

Online

Aanvragen:

Via mail

Via mail

 


2) Individuele Online Consulting

Heb je dringend nood aan casusgerichte begeleiding, dan biedt Solentra individuele consulting sessies aan waarbij een senior psycholoog 1-op-1 met jou een casus kan bespreken via videoconference.  

Tijdens dat consult, krijg je dan de mogelijkheid om jouw casus(sen) samen te bekijken, te onderzoeken welke mogelijkheden je hebt en welke acties je kan ondernemen om zo verder te kunnen in de begeleiding van vluchtelingen/mensen met een migratieachtergrond.

Wil je een gratis consult aanvragen voor een casus of moeilijk dossier? Stuur een mail naar nele.timmermans@vvsg.be.

  Format:   

  Online Videoconference       

Data: 

Op aanvraag

Duur:

1u

 

Doelgroep

 

Enkel voor medewerkers binnen het lokaal bestuur die officieel werknemer van het OCMW zijn: 

  • Maatschappelijk werkers en andere OCMW-medewerkers die vluchtelingen en migranten begeleiden. (Hoofd)maatschappelijk werkers en diensthoofden sociale dienst/dienst welzijn die betrokken zijn bij de begeleiding van vluchtelingen en migranten.
  • Ben je geen officieel werknemer van een OCMW maar werk je structureel samen met het OCMW (via een vzw of andere organisatie) en wil je graag een intervisiesessie volgen? Stuur dan een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be. We bekijken je aanvraag samen met de subsidiegever.


Deelnameprijs & Inschrijven

 

Alle intervisies en consults zijn gratis. Aanvragen kunnen via een mailtje naar nele.timmermans@vvsg.be. We bezorgen je dan alle nodige info en bekijken samen wat de mogelijkheden zijn. Je kan zowel voor je hele team/regiocollega’s als individueel aanvragen doen.


Andere opleidingen binnen deze reeks

 

Wil je graag de basisopleiding rond de psychosociale impact van migratie volgen, dan kan je hier meer info vinden.
Heb je interesse in het volgen van een of meerdere thematische opleidingen rond migratie en vluchtelingen, dan kan je hier meer info vinden.

 

Info nodig?

 

Contacteer Nele Timmermans, verantwoordelijke opleidingen en events, nele.timmermans@vvsg.be, 0476 77 92 17

 

Opleidingssessies

09 maa '21